„Nowe życie placu” w finale międzynarodowego konkursu

Szczeciński projekt zmian na placu Orła Białego został zakwalifikowany do finału konkursu „Innowacje w polityce” w kategorii „Demokracja”.

Nasze wysiłki zostały wyróżnione przez The Innovation in Politics Institute w Wiedniu. Jury złożone z 1 032 osób uznało, że ten proces to jeden z 10 najważniejszych w swojej grupie tematycznej prowadzonych na terenie Europy, choć brało pod uwagę 413 nominacji.

– Gratulacje należą się przede wszystkim mieszkańcom zaangażowanym w projekt  – mówi Daniel Wacinkiewicz, zastępca prezydenta miasta. – To oni tworzą to miejsce na co dzień i sprawiają, że żyje ono nowym życiem. Przed nami jeszcze dużo pracy, wyróżnienie z pewnością jest motywacją do dalszych działań.

Koordynatorem prototypowania placu Orła Białego jest urbanista Paweł Jaworski.

– Za nami bardzo intensywny czas badań i przygotowań, przed nami  – całkowita przemiana tego miejsca  – mówi. – Cieszę się, ze prototypowanie stało się pozytywnym impulsem, który nie tylko pozwolił przygotować mieszkańców na zmiany w tym obszarze, ale przede wszystkim stworzyć społeczność lokalną, która jest największą wartością tego miejsca.

„Nowe życie placu”

Proces prototypowania przeprowadzony w 2019 roku jasno wskazał oczekiwany przez mieszkańców kierunek zmian na placu Orła Białego i w jego otoczeniu oraz rzeczywiste problemy i potrzeby tego obszaru. Głównymi elementami przemiany, wynikającej z testowania rozwiązań tymczasowych i licznych spotkań, są więc wprowadzone do tej pory m.in.: likwidacja dawnego parkingu poprzez znaczące zwiększenie powierzchni terenu zieleni, podniesienie bezpieczeństwa dzięki wprowadzeniu projektu uspokojenia ruchu (strefy zamieszkania i strefa tempo 30), a także wyłączenie części dróg Starego Miasta z kategorii publicznej i jednoczesne wdrożenie nowych zasad postoju, które pozwalają mieszkańcom na znalezienie miejsca parkingowego w okolicy swoich domów, a jednocześnie wymuszają rotację pojazdów docierających do dzielnicy z zewnątrz.

Miasto Szczecin konsekwentnie prowadzi swoje działania na podstawie i w oparciu o zebrane dane i wypracowany z mieszkańcami koordynacyjny projekt urbanistyczny pn. „Cztery Place Starego Miasta”. 2020 rok był elementem tego procesu i jednocześnie wstępem do szerszych przekształceń – do inwestycji, która będzie prowadzona na podstawie dokumentacji projektowej.

Więcej o konkursie: https://innovationinpolitics.eu/…/new-life-of-the-square/

Więcej na temat projektu: https://placorla.szczecin.eu/

wizytówka projektu

Źródło: www.szczecin.eu