Rozwój portu w Stepnicy dzięki funduszom z RPO WZP

Pogłębienie toru podejściowego do 4,5 metra na szerokości 40 metrów oraz powiększenie tzw. obrotnicy – te ważne dla portu w Stepnicy inwestycje zostały zrealizowane dzięki 5 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Teraz na południowo-wschodnim krańcu Zalewu Szczecińskiego są obsługiwane jednostki o długości nawet 115 m, szerokości 13,5 m i zanurzeniu do 4 metrów. Przez stepnicki port przepływa coraz więcej ładunków. W ubiegłym roku ponad 32 tysiące ton – najlepszy wynik w ostatnich latach. 

Stepnica to jeden z mniejszych portów Pomorza Zachodniego. Może przyjmować statki morskie oraz barki rzeczne, a specjalizuje się w przeładunku ziarna i nasion rolniczych. Odbywają się tam również przeładunki drewna i nawozów. Kilka lat temu do Zatoki Stepnickiej i Roztoki Odrzańskiej na wschodnim brzegu Zalewu Szczecińskiego mogły wpływać jednostki o zanurzeniu 3 m i długości maks. 75 metrów. A statystyki przeładunków pikowały – z kilkudziesięciu tysięcy do 15 tysięcy ton rocznie (2014 r.). 

Dzięki funduszom unijnym z RPO WZ pojawiła się szansa na rozwój portu i lokalnych przedsiębiorstw. Pogłębienie toru podejściowego do 4,5 m na szerokości 40 metrów oraz powiększenie i pogłębienie tzw. obrotnicy (teraz ma średnicę 130 m) pozwala obsługiwać większe jednostki, o zanurzeniu prawie 4 m, nawet 115 m długości i 13,5 m szerokości. Mogą tam również zawijać prawie stumetrowe barki i zestawy pchane od długości 125 metrów. Inwestycje w infrastrukturę szybko zaprocentowały w statystykach przeładunków. W ubiegłym roku, mimo pandemii i związanego z nią kryzysu gospodarczego, Stepnica obsłużyła ponad 32 tysiące ton ładunków. Spodziewany jest dalszy dynamiczny wzrost. Strategia rozwoju stepnickiego portu na lata 2021-27 opracowana przez Gminę mówi o nawet 300 tysiącach ton rocznie. Kołem zamachowym może być wykorzystanie miejscowego elewatora o pojemności 17 tys. t. Optymistyczne prognozy to także efekt aktywności samorządu województwa i dobrej współpracy z Urzędem Morskim w Szczecinie, który realizował projekt pogłębienia toru podejściowego. 

– Współpracę z Urzędem Morskim prowadziliśmy już w poprzedniej perspektywie unijnej. Zostały zrealizowane wielkie inwestycje, jak te w Świnoujściu czy na Kanale Piastowskim, ale także o szereg inicjatyw usprawniających dostęp do małych portów i przystani – przypomina marszałek Olgierd Geblewicz. – W rozdaniu 2014-2020 priorytetem było pogłębienie toru wodnego Szczecin-Świnoujście do 12,5 m, a po wielu negocjacjach z Komisją Europejską udało się nam także zaplanować 10 mln euro na rozwój infrastruktury w takich miejscach jak właśnie Stepnica czy Police. To istotne inwestycje w modernizację odrzańskiej drogi wodnej – podkreśla marszałek województwa 

Prace pogłębiarek na podejściu do Stepnicy trwały niemal rok. Kosztowały prawie 6 mln złotych, z czego ponad 5 mln zł stanowiły fundusze unijne z RPO WZ. Dofinansowanie modernizacji portu stanowiło jedno z działań dedykowanych wodnym szlakom żeglownym i gospodarce morskiej.

Źródło:www.wzp.pl