Zachodniopomorskie Noble

Poznaliśmy laureatów konkursu naukowego Zachodniopomorskie Noble.  Uroczysta gala, podczas której wręczone zostały wyróżnienia odbyła się w niedzielę 24 października br. w Szczecinie.

Konkurs jest corocznym przedsięwzięciem organizowanym przez Zachodniopomorski Klub Liderów Nauki we współpracy z Urzędem Marszałkowskim, Urzędem Miasta Szczecin oraz Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim. Pula nagród ufundowanych przez Marszałka Województwa to 90 000 zł. Laureaci wybierani są w siedmiu kategoriach.

Laureatami Zachodniopomorskich Nobli za rok 2020 zostali:
• w dziedzinie nauk humanistycznych: prof. dr hab. Jörg Hackmann – Uniwersytet Szczeciński, za książkę Geselligkeit in Nordosteurpa. Studien zu Vereinskultur, Zivilgesellschaft und Nationalisierungsprozessen in einer polykulturellen Region, Wiesbaden: Harrasowitz, 2020 poświęconą kwestii kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego

• w dziedzinie nauk podstawowych: dr Xin Wen – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, za badania nad wykorzystaniem surowców odpadowych do otrzymywania nowoczesnych materiałów magazynujących energię

• w dziedzinie nauk technicznych: dr hab. inż. Adam Słowik, prof. PK – Politechnika Koszalińska, za inspirowane naturą populacyjne algorytmy optymalizacyjne i ich zastosowania

•  w dziedzinie nauk  ekonomicznych: dr hab. Katarzyna Szopik-Depczyńska, prof. US – Uniwersytet Szczeciński, za cykl artykułów w wysoko punktowanych czasopismach poświęcony tematyce innowacyjności – w kontekście: ekonomii cyrkularnej, badań nad konkurencyjnością gospodarki oraz zrównoważonego rozwoju

• w dziedzinie nauk  rolniczych: dr hab. inż. Małgorzata Sobczak, prof. ZUT – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, za opracowanie nowych metod podnoszących wartość odżywczą i walory smakowe produktów mięsnych

• w dziedzinie nauk medycznych: dr hab. Andrzej Ossowski – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, za wdrożenie innowacyjnych metod identyfikacji zwłok opartych o analizę mitochondrialnego DNA

• w dziedzinie nauk o morzu:
– prof. dr hab. inż. Leszek Chybowski – Akademia Morska w Szczecinie, za badania i wdrożenie technologii z zakresu bezpieczeństwa i niezawodności urządzeń i silników okrętowych

– prof. dr hab. inż. Marek Gryta – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, za badania i wdrożenie  technologii oczyszczania wód zaolejonych z transportu morskiego technikami membranowymi

• w dziedzinie nauk artystycznych: prof. dr hab. Kamil Kuskowski – Akademia Sztuki w Szczecinie,
za zorganizowanie w 2020 roku czterech wystaw w prestiżowych galeriach krajowych i zagranicznych, w tym wystawy Wer im glashaus sitzt, solite mit steinen werfen; w galerii Kunsthaus w Wiesbaden

Kandydatów do nagród zgłaszają Rektorzy Uczelni i Członkowie Zachodniopomorskiego Klubu Liderów Nauki. Wybrani naukowcy to osoby o największym i najciekawszym dorobku w roku 2020, których praca zostaje w ten sposób dostrzeżona i wyróżniona.

zdjecie grupowe

Źródło: www.wzp.pl