„Zachodniopomorskie Magnolie EFS”

„Zachodniopomorskie Magnolie EFS” przyznane ! To nagrody za zaangażowanie w realizację projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W poniedziałek, 25 października 2021 r. już po raz siódmy Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przyznał magnoliowe statuetki.  Z nagrodzonymi spotkał się Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Stanisław Wziątek oraz Przewodnicząca Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Maria Ilnicka-Mądry.
W obecnej perspektywie finansowej 2014-2020 konkurs jest dedykowany beneficjentom i osobom zaangażowanym w realizację i wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskie oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Zgłoszenia kandydatów do nominacji mogli dokonać Beneficjenci korzystający ze wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego, podmioty bądź osoby indywidualne zaangażowane w realizację, bądź korzystające ze wsparcia, czy też osoby ogólnie zainteresowane tematyką funduszy europejskich oraz Wydziały Wdrażające WUP w Szczecinie. W tegorocznej edycji dodano nową kategorię, w której doceniony został wkład i zaangażowanie beneficjentów w realizacje projektów zdrowotnych. W kategorii „Inwestycja w zdrowie” nagrodzone zostały projekty, w których główne działania ukierunkowane są na edukację zdrowotną, wykonywanie badań profilaktycznych, ale także na pomoc osobom w kryzysie zdrowotnym. Do tegorocznej edycji nadesłano aż 82 zgłoszenia. Wśród nominowanych pojawiły się nie tylko duże instytucje, od lat realizujące projekty współfinansowane z funduszy europejskich, organizacje czy fundacje, ale także indywidualne osoby, które skorzystały ze wsparcia oferowanego przez EFS i zmieniły swoje życie. Kolejnym etapem konkursu było przyznanie  nominacji. Komisja preselekcyjna, złożona z pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, dokonała wyboru ścisłej trójki nominowanych w ramach każdej z kategorii.
W dziesięciu kategoriach przyznano 30 poniższych nominacji:

W kategorii „Beneficjent z pasją”:

 • Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy – Fundacja
 • Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego
 • Gmina Miasto Szczecin/Zespół Żłobków Miejskich

W kategorii „Ambasador EFS”:

 • Beata Chmielewska
 • Sławomir Tkaczyk
 • Paulina Igielska-Wężyk

W kategorii „Równość szans”:

 • Fundacja Promocja Zdrowia
 • Spółdzielnia Socjalna Dom i Ogród
 • Gmina Miasto Szczecin/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie/Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szczecinie

W kategorii „Najlepszy beneficjent PO WER”:

 • Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie
 • Powiatowy Urząd Pracy w Choszcznie
 • Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie

W kategorii „Młodzi w akcji”:

 • Katarzyna Pograniczna
 • Arkadiusz Obszyński
 • Patryk Panasiuk

W kategorii „Najlepszy beneficjent RPO WZ”:

 • Fundacja Bonin
 • Centrum Doradztwa I Szkoleń Zawodowych Aleksander Igielski
 • Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

W kategorii „Inwestycja w kadry”:

 • Stocznia Darłowo M&W sp. z o.o.
 • Platan Meble sp.z o.o.
 • Zakład Usługowo-Handlowy ELWIKO Stanisław Dropik

W kategorii „Inwestycja w edukację”:

 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie
 • Łętowski Consulting Szkolenia, Doradztwo, Rozwój Mateusz Łętowski
 • Powiat Wałecki

W kategorii „Inwestycja w zdrowie”:

 • Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie
 • Sonomed Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
 • Województwo Zachodniopomorskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

 W kategorii „Inwestycja w przedsiębiorstwo społeczne”:

 • Zakład Aktywności Zawodowej Centralna Kuchnia w Stargardzie
 • Spółdzielnia Socjalna Wspólna Gmina
 • Spółdzielnia Socjalna Pod Dębami

W kolejnym etapie powołana została kapituła konkursu. Zaproszeni do udziału w obradach zostali przedstawiciele świata nauki, instytucji wdrażających fundusze europejskie, przedstawicieli pracodawców i osób zaangażowanych w pomoc słabszym. Dokonali oni najtrudniejszego wyboru. Na podstawie otrzymanych od Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie materiałów zgłoszeniowych oraz filmów o nominowanych projektach, instytucjach i osobach wyłonili zwycięzców w każdej z tych kategorii. Oto laureaci tegorocznej edycji „Zachodniopomorskich Magnolii EFS”:

 1. W kategorii „Beneficjent z pasją”: Gmina Miasto Szczecin/Zespół Żłobków Miejskich
 2. W kategorii „Ambasador EFS”: Sławomir Tkaczyk
 3. W kategorii „Równość szans”: Fundacja Promocja Zdrowia
 4. W kategorii „Najlepszy beneficjent PO WER”: Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie
 5. W kategorii „Młodzi w akcji”: Patryk Panasiuk
 6. W kategorii „Najlepszy beneficjent RPO WZ”: Centrum Doradztwa I Szkoleń Zawodowych Aleksander Igielski
 7. W kategorii „Inwestycja w kadry”: Stocznia Darłowo M&W sp. z o.o.
 8. W kategorii „Inwestycja w edukację”: Powiat Wałecki
 9. W kategorii „Inwestycja w zdrowie”: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony W Szczecinie      
 10. W kategorii „Inwestycja w przedsiębiorstwo społeczne”: Zakład Aktywności Zawodowej Centralna Kuchnia w Stargardzie