Nowa perspektywie finansowej. Odwrócone wysłuchanie publiczne [video]

Dziś o godz. 11:00 odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne związane z programem Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego. Było to Odwrócone wysłuchanie publiczne na temat możliwych do zrealizowania projektów w nowej perspektywie finansowej. 

Dotychczasowe unijne wsparcie pozwoliło na przeprowadzenie tysięcy działań widocznych w każdej sferze życia od transportu poprzez zdrowie po szerokie działania społeczno-gospodarcze. Przed nami kolejna szansa i kolejny krok – przyjęcie określonego kierunku działań na najbliższe siedem lat. W jakie projekty i działania będziemy inwestowali unijne środki? 

Województwo Zachodniopomorskie otrzymać ma minimum 1,611 mld euro na realizację programu regionalnego (to środki wynikające z podziału funduszy przez rząd, który Samorząd Województwa kwestionuje jako krzywdzący, bo pozbawiające Pomorze Zachodnie dodatkowych co najmniej stu mln euro).

Widok  konsultacji

Co będzie największym wyzwaniem w nowej perspektywie? Jakie projekty mają szansę na realizację? 

W regionie trwają konsultacje założeń do programu regionalnego, tak by na najwcześniejszym etapie prac włączyć stronę społeczną w cały proces przygotowawczy. Jednym z elementów takich konsultacji było przeprowadzenie wysłuchania publicznego, które odbyło się 13 września 2021 r. W trakcie wysłuchania głos zabrali przedstawicielki i przedstawiciele korporacji samorządowej, gmin, powiatów, strony społecznej, Szpitala Klinicznego PUM oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. 

Relacja online, raport z wysłuchania https://rpo.wzp.pl/node/21068 

Przebieg odwróconego wysłuchania publicznego można śledzić w mediach społecznościowych na kanale YouTube na profilu Pomorza Zachodniego oraz na profilu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego (https://www.facebook.com/rpowz). 

Po rozpatrzeniu zgłoszonych uwag i propozycji strony społecznej, przedsiębiorców, naukowców, samorządowców przygotowany zostanie projekt programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego, który zostanie poddany oficjalnym, ustawowym konsultacjom społecznym. Wersja ta, po akceptacji przez stronę rządową, zostanie przedłożona do negocjacji Komisji Europejskiej. Jednak wydarzy się to nie wcześniej niż po przekazaniu do Komisji projektu Umowy Partnerstwa, dokumentu ramowego określającego interwencję Funduszy Europejskich w Polsce.