Będzie przetarg na projekt obwodnicy Szczecina

Po dekadzie starań samorządowców aglomeracji szczecińskiej obwodnica Szczecina zaczyna się materializować.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na dokumentację projektową. Przetarg jest podzielony na dwie części. Pierwsza obejmuje odcinki: Kołbaskowo-Dołuje, Dołuje-Police oraz węzeł Będargowo. Druga część dotyczy odcinka Police-Goleniów.

W ramach inwestycji powstanie najdłuższy tunel drogowy pod Odrą. Na projekt i wykup ziemi rząd przeznaczył ponad 400 milionów złotych.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad czeka na oferty do 20 stycznia. Przypomnijmy, Zachodnia Obwodnica Szczecina będzie miała 50 kilometrów. Teraz samorządy muszą zaprojektować swoje drogi, które skierują ruch na obwodnicę.

Przypominamy podstawowe informacje o Obejściu:

Zachodnia Obwodnica Szczecina (ZOS) ominie aglomerację szczecińską od zachodu i północy. Minister Infrastruktury zatwierdził program inwestycji dla blisko 50 km nowego odcinka drogi ekspresowej S6 – ZOS. Kwota 411,2 mln zł pokryje koszty opracowania projektu budowlanego, a po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), na wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogę. W ciągu kilku najbliższych tygodni zostanie ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji.
Zachodnia Obwodnica Szczecina będzie prowadzić pod Odrą tunelem na wysokości Polic. Sąsiedztwo instalacji przemysłowych Zakładów Chemicznych w Policach spowodowało konieczność wydłużenia tunelu z 3,5 km do 5 km. Będzie to najdłuższy tego typu obiekt w Polsce.
Nowa droga będzie stanowiła alternatywę dla obecnego szlaku S3/A6 omijającego Szczecin od południa oraz wschodu i razem z nim utworzy ring wokół miasta. Szczególne znaczenie będzie miała dla położonych na północ od Szczecina Polic. Obecnie, aby dojechać z Polic do węzła S3/S6 Goleniów Północ, trzeba przejechać 58 km, w tym pokonać samo centrum Szczecina. Po wybudowaniu obwodnicy trasa ta skróci się do 23 km. Z centrum miasta zostanie więc wyprowadzona duża część ruchu samochodowego, w tym komunikacja z zakładami chemicznymi w Policach.

Decyzję środowiskową dla obwodnicy uzyskano w 2017 r. Opracowano także dokumentację koncepcyjną wraz z badaniami podłoża. Zrealizowano wiercenia o łącznej długości 45 km. Na 18 km wykonano sondowania statyczne i dynamiczne, przeprowadzono również badania tomografią elektrooporową. Tak szeroki zakres badań geologicznych ujawnił budowę podłoża na całym przebiegu drogi, w tym tunelu drogowego pod Odrą, gdzie wiercono na głębokości 90 m. Dokumentację zatwierdzono w czerwcu 2021 r. Prace te były możliwe dzięki przyznanemu przez Ministra Infrastruktury finansowaniu w wysokości 24,5 mln zł.
Inwestycja znajduje się w projekcie Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do roku 2030. Wcześniej była planowana do realizacji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.
Zachodnia Obwodnica Szczecina zmieni całkowicie układ komunikacyjny obszaru aglomeracyjnego, zwłaszcza po zachodniej stronie miasta. Obecnie DK10, wychodząca ze Szczecina do granicy polsko-niemieckiej, przebiega przez gęsto zabudowaną miejscowość Mierzyn. Na drodze codziennie, w godzinach szczytu, tworzą się korki. Na połączeniu DK10 z ZOS powstanie węzeł Dołuje, który będzie jednym z głównych połączeń z centrum miasta.
Zapewniono zatem środki także na przygotowanie obwodnicy Mierzyna o długości 4,8 km, która będzie stanowiła dojazd do węzła Dołuje, jednego z głównych węzłów obwodnicy Szczecina. Biegnąca obecnie przez Mierzyn DK10 nie byłaby w stanie obsłużyć dodatkowego ruchu.
Inwestycja przewidziana jest do realizacji łącznie z ZOS. Prawie połowa trasy będzie przebiegać przez teren Szczecina. Po zawarciu z Miastem Szczecin stosownego porozumienia będzie można ogłosić przetarg na opracowanie dokumentacji dla tej trasy.

SSOM pełni rolę koordynatora działań samorządów zaangażowanych w proces powstawania dróg dojazdowych do Zachodniej Obwodnicy Szczecina.