Gryfino podpisało umowę na działania adaptacyjne do zmian klimatu

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn podpisał umowę na realizację zielono-niebieskiej infrastruktury w Gryfinie. Działanie adaptujące przestrzeń miasta do zmian klimatu dofinansowane jest z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (zwanego też Funduszami Norweskimi) na lata 2014-2020. Gmina w otrzyma na ten cel 4,1 mln zł. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z islandzką firmą inżynieryjną Verkís.

Celem programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, w ramach którego Gryfino otrzymało dofinansowanie, jest wzmocnienie odporności polskich miast na negatywne skutki zmian klimatu, podniesienie świadomości społecznej w zakresie zmian klimatu oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych na poziomie lokalnych społeczności. W naborze na realizację inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach zostało złożonych 90 wniosków z całej Polski. Finalnie dofinansowanie otrzymało 19 gmin, w tym Gryfino. Umowa podpisana została 22 grudnia 2021 r. 

Koszty całkowite projektu wynoszą 5 024 241,98 zł, koszty kwalifikowane 4 874 241,98 zł, zaś dofinansowanie 4 143 105,65 zł.

Projekt realizowany będzie w terminie od 22 grudnia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r. W planie jest zagospodarowanie 10 zielonych terenów na obszarze Gryfina.

Dodatkowo powstać mają zbiorniki na deszczówkę przy Żłobku Miejskim w Gryfinie oraz strefy edukacyjno-ekologiczne w Centrum Wodnym Laguna: ogródek społecznościowy umiejscowiony w patio oraz kącik edukacyjny dla rodzin i opiekunów z dziećmi w hali kasowej „Laguny”. Inwestycjom towarzyszyć będą różnorodne i atrakcyjne w formie działania edukacyjne adresowane do szerokiego grona mieszkańców:

  • Program Ogródków Edukacyjnych dla młodzieży szkolnej – każda ze szkół podstawowych na terenie miasta Gryfina dostanie pod opiekę jeden teren zielony w celu prowadzenia żywych i praktycznych lekcji przyrody oraz zaangażowania uczniów w praktyczną naukę pielęgnacji zieleni. Każdy teren zostanie wyposażony w odpowiedni sprzęt ogrodniczy i do nawadniania. W projekcie przewidziano nagrody dla dzieci, młodzieży i nauczycieli, którzy zaangażują się w działanie;
  • Szkolenia nt. zakładania przydomowych ogródków deszczowych – szkolenia nt. znaczenia odzyskiwania wody deszczowej. Planuje się przeszkolić 100 osób rocznie w ciągu 2 lat trwania projektu. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma broszury i materiały szkoleniowe nt. zakładania ogródków deszczowych oraz sadzonkę rośliny hydrofitowej – filtrującej;
  • Szkolenia z budowy domków dla owadów i pszczół – zajęcia mają na celu nauczenie dzieci i rodziców jak w prosty sposób przygotować budkę dla owadów oraz naukę jakie znaczenie ma ochrona flory i fauny. Każdy rodzic i dziecko otrzyma na zajęciach materiały do zrobienia budki i pod okiem trenera wykona budkę, którą będzie mógł później zainstalować w przydomowym ogrodzie lub na wskazanych miejskich terenach zielonych;
  • Program adopcji drzew – każdy mieszkaniec Gminy Gryfino, który będzie chciał zaopiekować się drzewem, podpisze umowę dot. adopcji drzewa. W umowie zawarte będą warunki dot. pielęgnacji. Drzewo zostanie oznaczone tabliczką informującą, przez kogo dane drzewo zostało zaadoptowane;
  • Zielone Forum Publiczne – w ramach projektu zaplanowano dwa wydarzenia: kampanię edukacyjną nt. zmian klimatu ( dla dzieci – przedstawienia edukacyjne, dla dorosłych – warsztaty z zakładania ogródków deszczowych, pielęgnacji roślin i praktyczne porady dotyczące zrównoważonej konsumpcji) oraz wspólne sadzenie przez uczestników imprezy cebulek krokusów. Każde forum zakończy się plenerowym koncertem muzyki;
  • Pikniki rowerowe – wydarzenia inaugurujące sezony rowerowe w 2022 i 2023 r., zakończone piknikiem edukacyjnym, który ma na celu promocję jazdy na rowerze jako alternatywnej formy komunikacji dla samochodu.


Zgodnie z wymogami programu „Środowisko, energia i zmiany klimatu” projekt realizowany będzie w partnerstwie z islandzką firmą inżynieryjną Verkís.
 Jest to najstarsza islandzka firma inżynieryjna, która może się pochwalić doświadczeniem zdobytym na międzynarodowych rynkach. Inżynierowie Verkísu przeprowadzą konsultacje projektów architektonicznych wymienionych wyżej terenów inwestycyjnych oraz przyjętych rozwiązań związanych z zagospodarowaniem w zielono-niebieską infrastrukturę. 

Ponadto w ramach działań społecznych partner będzie odpowiedzialny za przygotowanie treści materiałów informacyjno-edukacyjnych, dystrybuowanych wśród uczestników forów i szkoleń, np. przygotuje opisy rozwiązań technicznych ogródków deszczowych i ich pozytywnego wpływu na środowisko. W ramach działań projektowych Verkís stworzy również rozwiązania inżynieryjne dla terenów zalewowych na obszarze Gryfina, gdzie należałoby wypracować nowoczesne i naturalne metody retencjonowania wody, a także przeszkoli 6 pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie w zakresie realizacji zielono-niebieskiej infrastruktury.

Źródło: www.gryfino.pl