Zapraszamy udziału w konkursie

Powiat Policki zaprasza do wzięcia udziału w konkursie „Razem Możemy Więcej. Edycja 2021”, organizowanym w ramach VI Powiatowej Gali Wolontariatu i Aktywności Społecznej.

Konkurs ma na celu promowanie różnorodnych form zaangażowania społecznego, w tym działalność organizacji pozarządowych, wolontariuszy, grup nieformalnych oraz instytucji i podmiotów prowadzących aktywność społeczną w Powiecie Polickim.

Pokażmy wszystkim co cennego i ciekawego udało się Wam zrealizować i z czego Jesteście najbardziej dumni.

Tegoroczna edycja konkursu odnosi się do działalności podejmowanej w latach 2020–2021 i dotyczy następujących kategorii:

 I. Działania warte naśladowania

II. Osobowość roku

III. Działalność instytucji i placówek publicznych oraz podmiotów prywatnych w zakresie aktywności społecznej

IV. Inicjatywy służące przeciwdziałaniu i łagodzeniu skutków epidemii.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie poprzez składanie zgłoszeń w terminie do dnia 7 stycznia 2022 r.

Jak dokonać zgłoszenia ?

Zgłoszeń należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym, przesyłając  go pocztą lub dostarczając osobiście na adres:

Starostwo Powiatowe w Policach

Wydział Spraw Obywatelskich

ul. Tanowska 8, 72-010 Police

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy

Regulamin konkursu 196 KB (pdf)

Formularz zgłoszeniowy  67 KB (doc.)