Są oferty w przetargu na projekt Zachodniej Obwodnicy Szczecina

Poznaliśmy oferty cenowe w przetargu na opracowanie projektu budowlanego dla Zachodniej Obwodnicy Szczecina w ciągu drogi ekspresowej S6. Przetarg był podzielony na dwa zadania: pierwsze od Kołbaskowa do Polic oraz drugie od Polic do Goleniowa.

Przetarg w podziale na dwie części

Przetarg na opracowanie dokumentacji składa się z dwóch części. Pierwsza dotyczy odcinków Kołbaskowo – Dołuje i Dołuje – Police. Łączna długość tych odcinków to 25,5 km. Druga część dotyczy odcinka Police – Goleniów o długości 23,41 km, który zawiera planowany tunel pod Odrą o długości ok. 5 km.  

Kryteriami oceny ofert oprócz ceny (60 proc.) jest doświadczenie zespołu projektowego (40 proc.). Na wykonanie projektu budowlanego przewidziano dla części pierwszej 13 miesięcy, natomiast dla części drugiej (odcinek z tunelem) – 15 miesięcy.  

Złożono w sumie 13 ofert

Dla zadania pierwszego wpłynęło pięć ofert. Najniższą cenę, 12,8 mln zł, zaoferowała firma Mosty Katowice. Dla zadania drugiego złożonych zostało osiem ofert. Najniższą kwotę, 17,9 mln zł, zaoferowała firma SWECO. Teraz oferty będą sprawdzane.  

Ogłoszenie przetargu w grudniu ubiegłego roku było możliwe dzięki decyzji Ministra Infrastruktury. Pod koniec listopada 2021 r. przyznał on 411,2 mln zł na prace przygotowawcze dla inwestycji, obejmujące również uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i wypłatę odszkodowań za nieruchomości pod drogę.  

Drugi tunel na Pomorzu Zachodnim

Zachodnia Obwodnica Szczecina (ZOS) będzie miała długość ok. 48,6 km. Ominie aglomerację szczecińską od zachodu i północy. Droga przejdzie pod Odrą tunelem, na wysokości Polic.  

Sąsiedztwo instalacji przemysłowych Zakładów Chemicznych w Policach spowodowało konieczność wydłużenia tunelu z 3,5 do 5 km. Będzie to drugi, obok budowanego tunelu pod Świną, obiekt tego typu na Pomorzu Zachodnim i jednocześnie najdłuższy tunel w Polsce. 

Zachodnie obejście odciąży Szczecin

Nowa trasa będzie stanowiła alternatywę dla obecnego szlaku S3/A6 omijającego Szczecin od południa oraz wschodu i razem z nim utworzy ring wokół miasta. Droga znacząco poprawi skomunikowanie całej aglomeracji szczecińskiej z siecią dróg szybkiego ruchu na terenie woj. zachodniopomorskiego.  

Szczególne znaczenie będzie miała dla położonych na północ od Szczecina Polic. Obecnie, aby dojechać z Polic do węzła S3/S6 Goleniów Północ, trzeba przejechać 58 km. Po wybudowaniu obwodnicy trasa ta skróci się do 23 km, a czas przejazdu kilkukrotnie. Z centrum Szczecina wyprowadzona zostanie znacząca część ruchu samochodowego, w tym pojazdy jadące do zakładów chemicznych w Policach.  

Prace przygotowawcze

Od 2017 r. jest już wydana decyzja środowiskowa dla tej inwestycji. Natomiast dokumentacja koncepcyjna wraz z badaniami podłoża została zakończona i zatwierdzona w czerwcu 2021 r. Wyżej wspomniana decyzja Ministerstwa Infrastruktury o przyznaniu kolejnych kwot na realizację zadania umożliwiła płynną kontynuację procesu inwestycyjnego. 

Budowa Zachodniej Obwodnicy Szczecina znajduje się w projekcie Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku. Wcześniej droga była planowana do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. 

Źródło: www.gov.pl