Pomoc dla obywateli Ukrainy w Regionalnych Centrach Kryzysowych

Sześć Regionalnych Centrów Kryzysowych oferować będzie wsparcie psychologiczne, poradnictwo pedagogiczne, konsultacje specjalistyczne dla obywatelek i obywateli Ukrainy. Na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej opublikowano niezbędne informacje w języku ukraińskim w tym temacie. Pierwsze spotkanie z 30-osobową grupą obywateli pochodzenia ukraińskiego odbyło się 28 lutego 2022 r. 

Regionalne Centra Kryzysowe są częścią większego projektu „Regionalne Pogotowie Kryzysowe” realizowanego przez ROPS Urzędu Marszałkowskiego (lider) wspólnie z sześcioma powiatami: Drawskim, Kołobrzeskim, Myśliborskim, Stargardzkim, Świdwińskim, Wałeckim. W tych punktach osoby, które doświadczyły nagłego kryzysu emocjonalnego lub go przeżyły, otrzymają odpowiednie wsparcie. W praktyce to pomoc psychologiczna na wyciągnięcie ręki, bez skierowania. Ma zapewnić najpotrzebniejsze wsparcie. Zaplanowana jest w taki sposób, aby maksymalnie i kompleksowo wypełnić lukę w systemie pomocy i wsparcia dla osób w trakcie i po przebytym kryzysie psychicznym. Pomoc cały czas jest oferowana. Pierwsze spotkanie z 30-osobową grupą obywateli pochodzenia ukraińskiego odbyło się 28 lutego 2022 r. Zorganizowało je Regionalne Centrum Kryzysowe w Myśliborzu. – Spotykamy się z osobami, które porzuciły wszystko, co miały. Są w kryzysie i potrzebują naszego wsparcia – mówi   Kajetanem Kuszko z RCK w Myśliborzu. – Organizujemy najpotrzebniejszą pomoc, w tym zbiórki. Dzwonią do nas codziennie ludzie oferując wsparcie – dodaje.    Regionalne Centrum Kryzysowe będą obywatelom i obywatelkom Ukrainy bezpłatnie oferować:

  • wsparcie psychologiczne,
  • poradnictwo pedagogiczne,
  • konsultacje specjalistyczne,
  • poradnictwo rodzinne,
  • grupę wsparciazajęcia psychoedukacyjne.

Więcej informacji: https://rops.wzp.pl/aktualnosci-rops/wsparcie-i-pomoc-rck Projekt „Regionalne Pogotowie Kryzysowe”  finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Osi priorytetowej VII Włączenie społeczne, Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

plakat