Inwentaryzacja dróg rowerowych na Pomorzu Zachodnim

Z inicjatywy marszałka województwa powstaje najnowsza mapa dróg rowerowych w regionie – tych istniejących, tych budowanych i tych planowanych. – Rozwój infrastruktury rowerowej jest bardzo dynamiczny, chcemy ten proces jeszcze bardziej usprawnić i uporządkować, oczywiście we współpracy z gminami i powiatami – tłumaczy Olgierd Geblewicz. Przez trzy miesiące urząd marszałkowski gromadził i opracowywał dane przesłane przez samorządy, a z efektów tej pracy można korzystać na www.drogirowerowe.wzp.pl

W ankietach wysłanych do wszystkich gmin, powiatów, zarządców infrastruktury poproszono o wskazanie dróg rowerowych, które dotychczas nie były uwzględnione na mapie www.drogirowerowe.wzp.pl (prowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego). W specjalnym formularzu znalazły się pytania o lokalizację, długość, stan techniczny, rodzaj nawierzchni, rok oddania do użytku itd. W osobnej ankiecie zapytano o plany inwestycyjne dotyczące ścieżek rowerowych czy ciągów pieszo-rowerowych. Gromadzenie i opracowywanie danych trwało prawie trzy miesiące. Odpowiedzi napływały od listopada 2021 r. do 1 lutego 2022r.

  • Rozwój infrastruktury rowerowej na Pomorzu Zachodnim jest bardzo dynamiczny. Chcemy ten proces jeszcze zintensyfikować i uporządkować, oczywiście we współpracy z gminami i powiatami – tłumaczy marszałek Olgierd Geblewicz. – Podstawową funkcją inwentaryzacji jest uzyskanie najświeższych, najpełniejszych danych i oczywiście udostępnienie ich rowerzystom.

Ankiety inwentaryzacyjne pozwolą uzyskać wiele informacji przydatnych rowerzystom. Np. czy dana droga ma nawierzchnię bitumiczną, betonową (z płyt chodnikowych, z kostki), z kruszywa, naturalną nieutwardzoną? Jaki jest stan nawierzchni (równa, nierówna, bardzo nierówna)? Jeśli rowerowa infrastruktura będzie dopiero budowana – samorządy doprecyzowują, czy inwestycja jest umieszczona w Wieloletniej Prognozie Finansowej? Czy trwa przygotowanie dokumentacji? A może już kończy się budowa?

  • Zaktualizowane dane zostaną wykorzystane do prawidłowego prowadzenia regionalnej mapy i bazy dróg rowerowych, która jest niezbędna z punktu widzenia mieszkańców i turystów oraz planowania lokalnej sieci tras rowerowych przez różnych zarządców dróg – dodaje wicemarszałek Tomasz Sobieraj.

Mapa rowerowa Pomorza Zachodniego www.drogirowerowe.wzp.pl została już uzupełniona o te najnowsze dane. Ankiety przesłały 64 instytucje, nie tylko urzędy gmin, ale także Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział Szczecin oraz Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Kilkanaście podmiotów mailowo udzieliło wyjaśnień, że na rowerowej mapie „ich terenu” nie wystąpiły zmiany.

Samorządy i zarządcy dróg, którzy dotychczas nie przesłali ankiet – w każdej chwili mogą się włączyć do systemu. Udostępnić informacje istniejących ścieżkach rowerowych wcześniej „niewidocznych” na mapie czy właśnie realizowanych projektach.
Mapa rowerowa Pomorza Zachodniego ma być aktualizowana dwa razy w roku.

Zgromadzone dane zostaną wykorzystane również przy opracowaniu „Regionalnego Planu Transportowego Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030”, który ma służyć koordynacji i kompleksowemu planowaniu inwestycji w zakresie sieci ponadlokalnych sieci transportowych. Najaktualniejsza i najdokładniejsza mapa dróg rowerowych pozwoli również określić regionalne cele dotyczące m.in. transportu nisko- i zeroemisyjnego oraz wspierania mobilności mieszkańców. Ponadto dokument będzie przydatny w planowaniu i realizacji zadań współfinansowanych funduszami UE z perspektywy na lata 2021-27.

mapa