Program Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 – coraz bliżej

Zakończyły się konsultacje społeczne projektu programu „Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego”.  We wtorek, 15 marca 2022 r. dokument został wysłany do Komisji Europejskiej. – Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w konsultacje naszej propozycji programu. Cieszę się, że udało nam się merytorycznie porozmawiać o przyszłej perspektywie finansowej – podsumowuje Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego  Olgierd Geblewicz.

 Samorządowi Województwa zależało na zaangażowaniu w proces konsultacji społecznych maksymalnie szerokiego grona partnerów z poziomu samorządów lokalnych i innych instytucji publicznych, partnerów społeczno-gospodarczych, reprezentujących społeczeństwo obywatelskie oraz organizacji badawczych i uczelni. I to się udało. Podczas konferencji konsultacyjnej, wysłuchania publicznego, wideoczatu z marszałkiem oraz za pośrednictwem strony internetowej przedstawiono blisko 400 opinii, spostrzeżeń, uwag, komentarzy czy zapytań. Zgłoszenia napłynęły z blisko 50 instytucji, organizacji, mieszkańców regionu. 

Największe zainteresowanie podczas konsultacji wzbudził  priorytet „Zielone Pomorze Zachodnie”. To właśnie z tej części budżetu programu dofinansowane będą w przyszłej perspektywie finansowej projekty m.in. związane z ograniczeniem niskiej emisji, rozwojem energetyki opartej na OZE, poprawą systemu  gospodarowania odpadami czy z minimalizowaniem zagrożeń związanych z suszą i powodziami (np. mała retencja). 

– Wszystkie uwagi dokładnie przeanalizowaliśmy. W kolejnej wersji projektu dokumentu ponad 30 proc. uwag zostało uwzględnionych w całości lub częściowo. Przeszło 15 proc. uwag nie wpływało na zapisy projektu FEPZ, miało charakter zapytań czy też dotyczyło rozwiązań wdrożeniowych, które przesądzane będą na etapie tworzenia dokumentów programowych niższego rzędu. Zestawienie wszystkich uwag oraz odniesień do nich ze strony Instytucji Zarządzającej zostało opublikowane na stronie internetowej http://fepz.wzp.pl – mówi dyrektor Wydziału Zarządzania Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego  Marcin Szmyt. 

Zakończenie konsultacji społecznych to kolejny krok, który przybliża region do nowej perspektywy finansowej, choć nie kończy całego procesu negocjacyjnego. Ten może potrwać jeszcze kilka miesięcy. Wciąż trwają prace na linii rząd a Komisja Europejska. Nie ma jeszcze niezbędnych ustaleń dotyczących Umowy Partnerstwa oraz linii  demarkacyjnej określającej podział interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi.

– Z naszych zobowiązań rozliczamy się terminowo i czekamy, z coraz większą niecierpliwością, na ustalenia strony rządowej, które determinują dalsze decyzje. Przed Zarządem Województwa jeszcze negocjacje i ustalenia z Komisją Europejską – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.  

Raport z konsultacji, uwagi przesłane podczas konsultacji: http://fepz.wzp.pl


Projekt Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027

plakat