Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2022

Przed nami konkurs wyjątkowy  – skierowany do aktywnych gmin i powiatów Pomorza Zachodniego. najefektywniej współpracują z organizacjami pozarządowymi. Najlepsze JST otrzymają nagrody finansowe na dalsze działania w tym zakresie. Do 6 czerwca 2022 r. Urząd Marszałkowski przyjmuje zgłoszenia. 

Konkurs zachodniopomorskiego marszałka organizowany jest od 2012 roku i ma na celu nagrodzenie samorządów, które najefektywniej współpracują z organizacjami pozarządowymi. – Tym konkursem podkreślamy znaczenie współpracy między lokalnymi samorządami,  a funkcjonującymi na ich terenie organizacjami pozarządowymi. Po raz dziesiąty pokażemy dobre praktyki z zakresu współpracy administracji samorządowej z NGO na Pomorzu Zachodnim. Będziemy też upowszechniać najlepsze rozwiązania w celu ich adaptacji na terenie całego województwa zachodniopomorskiego. Zachęcam do udziału – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. 

Tego będzie szukać komisja konkursowa

Przedmiotem oceny będzie współpraca prowadzona z organizacjami pozarządowymi od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. Komisja konkursowa zwróci uwagę m.in. na efekty zrealizowanych inicjatyw, współpracę z organizacjami pozarządowymi, wolontariuszkami i wolontariuszami czy mieszkańcami, wprowadzanie rozwiązań odpowiadającego na potrzeby społeczne, w tym niecodzienne podejście do realizacji, a także znaczenie dla Pomorza Zachodniego (budowanie tożsamości lokalnej i regionalnej, poczucia odpowiedzialności za społeczność).

Jubileuszowa 10 edycja Konkursu Marszałka ,,Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2022″Zgłoszenie do udziału w konkursie marszałka może być dokonane zarówno z inicjatywy jednostki samorządu terytorialnego, jak i organizacji pozarządowej. Niezależnie, kto jest inicjatorem zgłoszenia musi być ono podpisane przez obie strony współpracy. Oferty oceniać będzie komisja konkursowa składająca się z przedstawicielek i przedstawicieli: Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (w tym przedstawiciel/ka organizacji pozarządowej i Sejmiku Województwa) oraz przedstawicieli zeszłorocznych laureatów – nagrodzonych JST. 

Nagroda na dalsze działania

Zwycięzcy w każdej z czterech kategorii otrzymają tytuł „Samorządowego Lidera Współpracy z NGO 2022”, okolicznościowe statuetki wykonane przez prof. Jerzego Lipczyńskiego, dyplomy oraz nagrodę finansową w wysokości 10 000 zł (w każdej kategorii) z przeznaczeniem na współpracę z organizacjami pozarządowymi, wolontariuszami, społecznikami do wykorzystania do końca 2022 r. Nabór wniosków konkursowych prowadzony będzie do 6 czerwca 2022 r. Szczegóły znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz na stronie WWW Wydziału Współpracy Społecznej. 

Ubiegłoroczni zwycięzcy 

W ubiegłorocznej edycji w kategorii „Miasta powyżej 40 tys. mieszkańców i miasta na prawach powiatu” po raz trzeci zwyciężyła Gmina Miasto Szczecin. Samorząd kolejny raz wykazał się różnorodnością w zakresie form i narzędzi współpracy na linii samorząd-organizacje pozarządowe. Dzięki współpracy ze stałymi już partnerami wprowadzane są programy umożliwiające udzielanie mikrodotacji dla organizacji i grup mieszkańców. Komisja konkursowa doceniła też prowadzoną pandemii akcję pomocy ,,#Szczecin Pomaga.

W kategorii „Powiaty” zwyciężył po raz pierwszy w historii konkursu Powiat Pyrzycki. Doceniono, że samorząd wykazywał szczególną przychylność i wsparcie dla inicjatyw mających na celu integrację społeczną. Dzięki współpracy z organizacjami pozarządowymi, które zdecydowały się realizować przedsięwzięcia pomimo trudnych warunków związanych z pandemią przeprowadzono szereg akcji, takich jak: festiwal muzyki letniej, kino plenerowe, czy też spotkania poetyckie skierowane do młodzieży i dzieci. Nie zabrakło wykorzystania lokalnego potencjału w postaci akcji szycia maseczek, które rozdawano podczas lokalnych wydarzeń.

Gmina Pyrzyce zwyciężyła natomiast w kategorii „Gminy liczące 15 – 40 tys. mieszkańców”. Samorząd od lat konsekwentnie rozwija współpracę z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. W 2020 roku w partnerstwie współorganizowano Jubileusz 15-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pyrzycach oraz przekazano pomieszczenia na siedziby dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Pyrzyce. Podczas pandemii gmina współdziałała z lokalną ochotniczą strażą pożarną na rzecz poprawienia bezpieczeństwa mieszkańców gminy.

Gmina Świeszyno od wielu lat, we współpracy z partnerami lokalnymi, rozwija świadomość ekologiczną mieszkańców, co owocuje zaangażowaniem zarówno młodszych, jak i starszych w działania podejmowane w gminie – akcje ekologiczne, warsztaty, zawody wykorzystujące potencjał przyrodniczy miejsca. Podczas pandemii lokalne koła gospodyń wiejskich w myśl zasady ,,wszystkie ręce na pokład” włączyły się do akcji mającej na celu szycie środków ochrony osobistej z materiałów dostarczanych przez gminę. I z tych względów samorząd ten zwyciężył w kategorii Gminy liczące poniżej 15 tys. mieszkańców.

Źródło: WZP