779. urodziny miasta Stargard

24 czerwca 1243 r. to ważna data dla stargardzian. Wtedy z rąk księcia pomorskiego Barnima I miastu nadano formalnie prawa miejskie. Najsilniejszych mieszkańców nazywano wówczas „pięciowiązaczami”. To oni jako jedyni na Pomorzu otworzyli bramy dla czeskich husytów i prowadzili otwartą wojnę przeciwko Szczecinowi.

Już w IX wieku w Stargardzie-Osetnie istniał jeden z ośrodków plemiennej władzy lokalnej, jakie licznie powstawały wówczas na Pomorzu. Po pewnym czasie na wyspie, którą tworzyły ramiona rzeki Iny, powstał nowy gród. Pierwsze wzmianki zawierające jego nazwę pochodzą z początków XII wieku, z czasów chrystianizacji Pomorza. Znaczne i dostrzegalne przyśpieszenie rozwoju miasta nastąpiło w wyniku osadzenia tu zakonów joannitów i augustianów.

779 lat temu Barnim I nadał swojemu miastu Stargard prawo magdeburskie – zmienione w 1292 r. na prawo lubeckie. Za tą pierwszą decyzją poszło też 150 łanów: 120 do podziału między mieszczan i 30 na wspólne pastwiska. Najpierw były ulgi w postaci zwolnienia od podatków na dwa lata. Ale później podatek roczny wynosił już trzy łuty (dawnej jednostki miary) srebra za łan ziemi. Trzeba wspomnieć też dochody z wód za prawo żeglugi na Inie, wolności celne i prawo wyrębu w lasach książęcych.

Stargard dawniej nazywany był miastem wież i kościołów. Ich wysokość charakteryzowała nasz gród. Mówiono o nim „Stargard – najwyższy”. Dziś, po 779 latach, to miasto „pod szczęśliwą gwiazdą”, które wciąż się rozwija, czerpiąc też inspiracje z wielowiekowej tradycji.

Panorama stargardu