Nabór kandydatów organizacji pozarządowych do Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz działając na podstawie uchwały Nr 1127/22 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 13 lipca 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie trybu powołania członków Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz określenia organizacji i trybu jej działania ogłasza rozpoczęcie procedury wyłaniania kandydatów/tek na przedstawicieli/lki organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.)

do Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2022-2025 V kadencji.

 Zgłoszenia przyjmowane będą od 22 lipca do 11 sierpnia 2022 r.

  • osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu lub
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin z dopiskiem „Zachodniopomorska Rada Działalności Pożytku  Publicznego – WYBORY” lub
  • za pośrednictwem poczty mailowej na adres: wyboryzrdpp@wzp.pl skan podpisanych dokumentów, wpisując w tytule maila: „Zachodniopomorska Rada Działalności Pożytku  Publicznego – WYBORY”.

 Wszelkie dokumenty i formularze zgłoszeń dostępne są tutaj: UWAGA! Rusza nabór kandydatów/tek do Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2022-2025 (V kadencja) | Wydział Współpracy Społecznej (wzp.pl) oraz w załączeniu.

Tak informacyjnie. Zachodniopomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego liczy 20 członków. Składa się z:

  • 11 przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3, ust 3 ustawy – procedura wyborów;
  • 1 przedstawiciela Wojewody Zachodniopomorskiego;
  • 4 przedstawicieli organu stanowiącego Samorządu Województwa, tj. Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego;
  • 4 przedstawicieli organu wykonawczego  Samorządu Województwa Marszałka.

BP – informacja o naborze kandydatów do ZRDPP V kadencji 73 kB (pdf)

Regulamin ZRDPP 2020 332 kB (pdf)

Tryb powołania ZRDPP 205 kb (pdf)

Karta zgłoszenia – zał. 1 107 kb (pdf)

Imienna rekomendacja – zał. 2 92 kB (pdf)

Oświadczenie – zał. 3 97 kB (pdf)

Źródło: Urząd Marszałkowski WZ