Nowe inwestycje w Stepnicy. 

Izba i Pomnik Pamięci w Stepnicy, rewitalizacja parku w Czarnocinie i nowa lokalizacja placu zabaw w Bogusławie to projekty, które w tym roku realizować będzie Gmina Stepnica oraz Miejska Biblioteka Publiczna. Działania przeprowadzone zostaną dzięki umowom podpisanym z Urzędem Marszałkowskim WZ., gwarantującym wsparcie finansowe o łącznej wysokości 175 tys. zł. Podpis na dokumentach złożył 29 lipca br. marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej powstanie Izba Pamięci Ziemi Stepnickiej. Ekspozycja nowych i już posiadanych eksponatów będzie możliwa dzięki zakupowi gablot, witryn, ścianek wystawienniczych i manekinów. Nowy stół konferencyjny, krzesła oraz monitor interaktywny i system nagłośnienia umożliwiają z kolei organizacje konferencji oraz spotkań lekcji historii. Aby zabezpieczyć eksponaty przed zalaniem wykonany zostanie remont świetlików dachowych. W izbie pamięci odbywać się będą cykliczne spotkania mieszkańców z autorami dziejów Stepnicy, historykami, potomkami pierwszych osadników gminy i rybakami. Także w ramach projektu w centrum Stepnicy, przy ul. B. Krzywoustego stanie na granitowym cokole popiersie Józefa Piłsudskiego.

Na realizację tych działań Miejska Biblioteka Publiczna w Stepnicy otrzyma z PO RYBY 2014-2020 ok. 145 tys. zł. Całkowity ich koszt to ponad 180 tys. zł.

Nowe inwestycje również na terenie sołectw
W tym dniu marszałek Olgierd Geblewicz podpisał także dwie umowy z Gminą Stepnica, przyznające wsparcie, o łącznej wysokości 30 tys. zł, na realizacje małych inwestycji na terenie sołectwa Bogusławie i Czarnocin. Aby zwiększyć bezpieczeństwo osób aktywnie wypoczywających plac zabaw w Bogusławie zyska nową lokalizację. Rewitalizację natomiast przejdzie park w Czarnocinie. W ramach zadania planowane jest wykonanie chodnika z kostki betonowej i miejsc pod ławki i stoły o łącznej powierzchni 105 m2, wykonanie nasadzeń krzewów ozdobnych oraz odnowienie płotu okalającego park.

Bogusławie i Czarnocin to dwa ze 180 sołectw, które w tym roku otrzymają po 15 tys. zł wsparcia z budżetu województwa na zrealizowanie swoich projektów inwestycyjnych. W tym roku pula środków w konkursie wyniosła 2,7 mln zł.

Gmina Stepnica skorzysta także ze wsparcia Urzędu Marszałkowskiego przekazanego na remonty bazy sportowej. Z dotacją 20 tys. zł wymienione zostanie oświetlenie na boisku „Orlik” w Stepnicy. Koszt inwestycji wyniesie 55,3 tys. zł.