Dofinansowanie na drogi dojazdowe do Zachodniej Obwodnicy Szczecina

Gmina Dobra otrzymała blisko 470 tys. złotych dofinansowania na opracowanie dokumentacji sieci dróg publicznych do planowanego węzła Dobra w ciągu Zachodniej Obwodnicy Szczecina. Pieniądze przyznał Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Wójt Gminy Dobra Teresa Dera podpisała umowę z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego Olgierdem Geblewiczem na dofinansowanie opracowania dokumentacji sieci dróg publicznych do planowanego węzła Dobra w ciągu Zachodniej Obwodnicy Szczecina. Umowę podpisano w czwartek, 27 października.

Pieniądze zostaną przeznaczone na trzy inwestycje:

1) Opracowanie projektu budowlanego alternatywnego połączenia Wołczkowa i Bezrzecza ze Szczecinem. Projekt budowlany ma być gotowy do końca 2022 roku.

2) Przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) związanego z budową obwodnicy Wołczkowa wraz z oszacowaniem kosztów prac projektowych i robót budowlanych, wykonaniem badań gruntowych oraz decyzji środowiskowej. W październiku Gmina Dobra rozstrzygnęła przetarg na realizację tej dokumentacji, który wygrała firma PRODROM z Grzepnicy. Koszt przygotowania PFU wyniesie 340.095 zł.

3) Wykonanie projektu budowlanego ul. Dereszowej, jako drogi dojazdowej do węzła Dobra w ciągu Zachodniej Obwodnicy Szczecina. Obecnie trwa przygotowywanie dokumentacji.

P. wójt i P. marszałek

Jedna z tych inwestycji dotyczy budowy obwodnicy Wołczkowa. Planowana droga omijałaby miejscowość od północy i włączałaby się w rondo, które ma powstać na ulicy Lipowej, w miejscu projektowanego, alternatywnego dojazdu do Szczecina, omijającego centrum Bezrzecza.

„Realizacja obwodnicy Wołczkowa jest niezwykle istotna z punktu widzenia zachowania możliwości funkcjonowania węzła Dobra, w ramach Zachodniego Obejścia Drogowego Szczecina. Wspólnie z GDDKiA i Szczecińskim Obszarem Metropolitarnym czynione są starania, żeby ta inwestycja mogła powstać wraz z węzłem Dobra, który do czasu realizacji obwodnicy Wołczkowa miałby być obsługiwany przez przebudowaną ul. Dereszową” – wyjaśnia Tomasz Kakowski, kierownik Wydziału ds. Komunalnych i Inwestycji Urzędu Gminy Dobra.

Tekst: www.gminadobra24.pl
Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego