Budowa SKM po stronie samorządowej bez nieprawidłowości

Projekt związany z budową Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej to przedsięwzięcie, za którego realizację odpowiada wiele podmiotów. Na szczeblu rządowym to spółka PKP PLK S.A. Na szczeblu samorządowym to Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego i zrzeszone w nim samorządy, w tym Gmina Miasto Szczecin. Ci ostatni pomimo trudności po stronie PKP PLK S.A., realizują swoją część projektu bez nieprawidłowości, co potwierdzają kontrole NIK. 

Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej to ogromne przedsięwzięcie, którego realizacja związana jest również z wydatkowaniem dużych środków finansowych – własnych podmiotów publicznych, jak i pochodzących z dofinansowania z Unii Europejskiej. Nie dziwi więc, że projekt jest pod szczególną obserwacją wielu instytucji, które odpowiadają za prawidłowe wydatkowanie publicznych pieniędzy. Jedną z tych instytucji jest Najwyższa Izba Kontroli, która w 2022 roku, przeprowadziła trzy równoległe kontrole u podmiotów odpowiedzialnych za realizację SKM – PKP PLK S.A., Stowarzyszeniu Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego oraz Urzędzie Miasta Szczecin. 

W przypadku PKP PLK S.A. kontrola okazała się druzgocąca. Działania PKP PLK S.A. ocenione zostały negatywnie, w zakresie przygotowania, realizacji i nadzoru nad ich częścią projektu. Zgoła odmienne wnioski płyną z kontroli przeprowadzonej u lidera projektu, jakim jest Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, jak również po kontroli w Urzędzie Miasta Szczecin. NIK w przypadku obu tych podmiotów, nie stwierdził nieprawidłowości przy realizacji zadań związanych z budową Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. 

Realizacja SKM po stronie Szczecina

Miasto Szczecin to jeden z największych partnerów realizujących budowę Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Samorządowa część inwestycji, realizowana jest w postaci kilkunastu projektów rozsianych po terenie całego miasta. Część zadań została już ukończona, na długo przed planowaną do zakończenia przebudową części kolejowej. To Węzeł Łękno, nowy parking w rejonie ulicy Bułgarskiej i Arkońskiej, jak i infrastruktura przystankowa i parkingowa obok stacji Podjuchy. 

W trakcie zaawansowanych prac, za które odpowiada spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie, jest ponad 20 inwestycji związanych z przebudową miejskiej infrastruktury wokół planowanych przystanków Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. To chodniki, drogi dojazdowe, infrastruktura dla pasażerów komunikacji publicznej i rowerzystów, jak również parkingi Park&Ride. Prace budowlane zakończono już przy przystankach Gocław, Niemierzyn (Arkońska), Pomorzany, Stołczyn Północny (Nad Odrą), Skolwin Północny (Artyleryjska). Pozostałe inwestycje: Cmentarz Centralny (Ku Słońcu, Dąbie (Północ), Dąbie (Południe), Drzetowo, Dunikowo, Golęcino, Łasztownia, Niebuszewo, Pogodno, Skolwin, Stołczyn (Glinki), Trzebusz, Turzym, Załom, Zdroje, Zdunowo, Żelechowa a także Szczecin Główny w zakresie obejmującym montaż biletomatów; mają zostać zakończone do końca roku 2023. Łączna wartość tych inwestycji to ponad 129 mln zł.