Nowe pociągi dla Pomorza Zachodniego

Prawie ćwierć miliarda złotych chce przeznaczyć Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego na zakup nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych. Przetarg ogłoszony przez Urząd Marszałkowski przewiduje realizację zamówienia z tzw. opcją 4+4. Wszystkie nowe pojazdy pojawią się na torach do listopada 2025 roku.

Województwo Zachodniopomorskie dysponuje najnowocześniejszym w Polsce taborem do obsługi regionalnych połączeń kolejowych. Pojazdy, których właścicielem jest samorząd, są użytkowane przez POLREGIO. Pociągi z logo Pomorza Zachodniego wyruszają w trasę nawet 270 razy dziennie, przewożąc tysiące pasażerów. W 2022 roku z usług kolei regionalnych na Pomorzu Zachodnim skorzystało przeszło 7,5 mln osób. To największa liczba pasażerów od ponad 10 lat.

– Bezpieczny, ekologiczny transport to priorytet dla samorządu województwa – mówi marszałek Olgierd Geblewicz. – Jesteśmy krajowym liderem w unowocześnianiu floty, którą tworzy teraz m.in. 40 elektrycznych zespołów trakcyjnych i 12 hybryd. Nie mamy już starych pojazdów, ale mamy kilka takich, które chcemy zastąpić nowymi czteroczłonowymi „elektrykami”.

Przedmiotem zamówienia podstawowego jest dostawa czterech fabrycznie nowych EZT, w wersji czteroczłonowej. Koszty ich zakupu są szacowane na 100 mln zł (netto), ale przetarg przewiduje tzw. opcję 4+4, czyli zakup jeszcze czterech pojazdów. Łączna wartość takiego kontraktu to zatem 200 mln zł netto, czyli 246 mln zł brutto.
Termin składania ofert: 23 marca. Wadium: 3 mln zł.
Więcej informacji: https://zamowienia.wzp.pl/umwz/public/postepowanie?postepowanie=41419830

Termin realizacji zamówienia to 20 listopada 2025 r. Jakie będą główne kryteria oceny ofert? Cena ma wagę 60 proc., okres gwarancji – 10 proc., współczynnik niezawodności technicznej – 15 proc., termin dostawy pierwszego pojazdu – 15 procent.
Dostawca musi mieć doświadczenie w produkcji elektrycznych zespołów trakcyjnych i wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat wykonał należycie dostawy co najmniej trzech sztuk czteroczłonowych, fabrycznie nowych EZT, przystosowanych do jazdy dwukierunkowej, z prędkością eksploatacyjną min. 160 km/h.

Planowane jest dofinansowanie zamówienia ze środków Unii Europejskiej w wysokości do 85% wartości zamówienia. Przewiduje się możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli środki, które Województwo Zachodniopomorskie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

Samorząd województwa jako organizator regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych obecnie dysponuje flotą 74 pojazdów:
– 40 elektrycznych zespołów trakcyjnych Impuls (22 czteroczłonowe serii ED78 i 18 trójczłonowych serii EN63);
– 7 wysokopodłogowych, zmodernizowanych elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57AL;
– 12 dwunapędowych zespołów trakcyjnych Impuls 2 (seria EN63H), tzw. hybrydy;
– 12 spalinowych, trójczłonowych zespołów trakcyjnych serii SA136;
– 3 spalinowe wagony motorowe (szynobusy) serii SA103.
Poza tym Województwo jest właścicielem zabytkowego wagonu motorowego SN61 wyprodukowanego przez firmę Ganz Mavag w Budapeszcie w 1971 roku.

pociąg

Źródło: www.wzp.pl