Konkurs na najpiękniejszą wieś

Która wieś okaże się najpiękniejszą? Wyjaśni nam marszałkowski konkurs. Do najpiękniejszej wsi na Pomorzu Zachodnim trafi 40 tys. zł. Zgłoszenia można wysyłać do 5 maja 2023 roku.

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza V edycję konkursu pn.. Głównym celem Konkursu jest zachęcenie społeczności lokalnych do aktywnego działania na rzecz podniesienia atrakcyjności zachodniopomorskich wsi i poprawy jakości życia jej mieszkańcówpoprzez promowanie:

• dbałości o estetykę, kształtowanie krajobrazu wiejskiego, ładu przestrzennego i architektonicznego wsi oraz ochronę dziedzictwa kulturowego;

• działań na rzecz zmiany wizerunku wsi – nowatorskich, innowacyjnych, w szczególności w wymiarze gospodarczym, środowiskowym i społecznym;

• działań wzmacniających tożsamość lokalną, aktywizację i integrację wspólnot wiejskich, inicjatyw społecznych na wsi;

• atrakcyjności wypoczynkowej obszarów wiejskich.

Nagrodami w konkursie pn. „Piękna Zachodniopomorska Wieś” 2023 są nagrody pieniężne za zajęcie odpowiednio:

– I miejsca – 40 000 zł,

– II miejsca – 30 000 zł,

– III miejsca – 20 000 zł,

– wyróżnienia – 10 000 zł.

Zgłoszenia do konkursu należy przesyłać do 5 maja 2023 roku. Decyduje data stempla pocztowego.

Więcej informacji tutaj ➡️ https://www.bip.wzp.pl/…/konkurs-piekna…. Regulamin konkursu tutaj ➡️ https://tiny.pl/wnkhv