Startuje Rekrutacja do XIX edycji programu Liderzy!

Rozpoczynamy rekrutację do rocznego, bezpłatnego programu rozwojowego dla lokalnych liderek i liderów społecznych. Program Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (Liderzy PAFW) realizowany jest już od 18 lat przez Fundację Szkoła Liderów. Zgłoszenia do XIX edycji programu przyjmowane będą do 9 marca 2023 roku na stronie www.liderzy.pl

Program Liderzy PAFW to ogólnopolski program rozwojowy dla osób, które angażują się w życie społeczne zmieniając swoje otoczenie, lokalne środowiska. Skierowany jest przede wszystkim do osób z małych miejscowości, do 20 tys. mieszkańców. Realizatorzy z Fundacji Szkoła Liderów zapraszają do aplikowania osoby, które mają min. 2 lata doświadczenia w  działalności społecznej, samorządowej, przewodzenia organizacjom, zespołom lub ważnej społecznie sprawie. Celem programu jest wspieranie liderek i liderów w ich rozwoju oraz we wprowadzaniu zmiany.

plakat

Wyróżnikiem programu Liderzy PAFW jest różnorodność. W programie znajduje się przestrzeń dla osób o różnych poglądach, które działają w wielu obszarach, co stwarza okazję do spotkania, nawiązania relacji, wymiany doświadczeń, wspólnego działania, poznawania innych perspektyw. Uczestnicy będą mieli niepowtarzalną okazję pracować przez rok pod opieką tutora, bądź tutorki, dostając indywidualne wsparcie w skutecznym pełnieniu roli lidera lokalnej społeczności lub swojego środowiska.

Realizatorzy programu, szczególnie w tych trudnych czasach, chcą dać uczestnikom wsparcie, poczucie sprawczości oraz miejsce w grupie aktywnych, dzielących się swoim doświadczeniem liderów i liderek. Program jest miejscem rozwijania kompetencji liderskich, poznawania konkretnych narzędzi do budowania zespołu, wprowadzania zmiany, budowania wizji i zmieniania swojej lokalnej społeczności. Uczenie nowych rzeczy i tworzenie rozwiązań, które pomogą liderom odnaleźć się w stale zmieniającej się rzeczywistości, to cel który przyświeca zespołowi programu. Program Liderzy PAFW odpowiada na lokalne potrzeby, jak i na wyzwania otaczającego świata pracując z liderami i liderkami aktywnymi m.in. w obszarze klimatu i ochrony środowiska, wspierania zdrowia psychicznego czy integracji uchodźców, migrantów mieszkających w Polsce. Wspiera liderów, by działali jeszcze skuteczniej, ucząc się mądrego przywództwa, budując silne zespoły, stabilne i dojrzałe instytucje oraz poszukując nowych rozwiązań istotnych problemów społecznych. Program jest dla tych, którzy chcą się rozwijać i czują, że potrzebują wsparcia w mierzeniu się z wyzwaniami w swojej działalności społecznej.

– Ten program jest o odwadze stawania się liderem, liderką, odkrywania swojej siły i ograniczeń w tej roli, rozwijania umiejętności wprowadzania zmian dla ludzi i z ludźmi, spotykania i budowania relacji z osobami z różnych środowisk, o odmiennych poglądach – mówi Agnieszka Szelągowska, szefowa programu Liderzy PAFW, członkini zarządu Fundacji Szkoła Liderów.

Proces rekrutacji do XIX edycji programu Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności będzie trwał miesiąc. Aplikować można przesyłając wypełniony formularz wraz z niezbędnymi dokumentami w terminie od 10 lutego do 9 marca 2023 r. Drugim etapem będą rozmowy rekrutacyjne z osobami kandydującymi realizowane w formule online. Organizatorzy do XIX edycji programu wybiorą 46 osób. Harmonogram procesu rekrutacji oraz terminarz edycji znajduje się na stronie https://liderzy.pl/ Tam też można zapoznać się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania.

Najlepszymi ambasadorami programu są same uczestniczki i sami uczestnicy, osoby, które doświadczyły mocy tego programu, ukończyły roczny kurs liderski, który niekiedy odmienił całkowicie ich życie. O udziale w programie mówią tak:

– Program Liderzy PAFW jest dla osób, które chcą się rozwijać, chcą zmieniać swoje otoczenie, swoje środowisko, chcą zmieniać siebie. To doskonały zestaw narzędzi, wiedzy, rozwijający kompetencje liderskie po to, by ta zmiana była skuteczna. Jeśli chcesz się rozwijać, działać dla wspólnego dobra, to weź udział w programie, bo to naprawdę niesamowita przygoda. – Patryk Białas, Fundacja BoMiasto, Katowice, XVII edycja

– Dzięki programowi nabrałam pewności, że rzeczywiście jestem liderką. Dało mi odwagę mówienia o tym wprost, nieumniejszania własnej osoby i swoich innowacyjnych, odważnych, konsekwentnych przez lata działań. Nigdy wcześniej tak o sobie nie myślałam. A po programie nie tylko jestem tego pewna, ale doceniam lepiej samą siebie i innych, lepiej troszczę się o innych, szanuję granice, jestem bardziej tolerancyjna, uważnie obserwuję, inaczej cieszę ze wspólnych działań, nie oceniam zbyt surowo siebie i innych. – Dorota Goetz, Fundacji Partnerstwo Ducha Gór, Trzcińsko, edycja XVII

 Program nauczył mnie spokoju w działaniu, planowania oraz odnajdowania siły i własnych talentów, a co najważniejsze: dostałem wsparcie dziesiątek, setek absolwentek, absolwentów, które, którzy w trudnych chwilach byli dla nas wielką pomocą. – Marcin Piotrowski, Stowarzyszenie Folkowisko, Cieszanów, edycja XV

Termin rekrutacji: 10 lutego – 9 marca 2023 r.;

Miejsce: formularz zamieszczony na www.liderzy.pl/rekrutacja

Kontakt w sprawie rekrutacji: Agnieszka Wojnarowska-Śmietana, tel. 510 078 760, Agnieszka Szelągowska, e-mail: liderzy@szkola-liderow.pl

Strona www: https://www.liderzy.pl/

Patronat ngo.pl

Liderzy PAFW to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Fundację Szkoła Liderów.