Regionalny „Zielony Feniks” przyznany

Znamy zachodniopomorskich laureatów IV edycji konkursu „Zielony Feniks” na poziomie regionalnym. To nagroda przyznawana osobom, firmom czy instytucjom działającym lokalnie na rzecz ekoenergetyki. Wyróżnienia wręczono zwycięzcom w czwartek, 16 marca 2023 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie przy ul. Piłsudskiego 40.

Nagroda przyznawana jest pod auspicjami Fundacji Na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki „ZIELONY FENIKS”, która to wspiera wszelkie organizacje społeczne, samorządowe i biznesowe w zakresie popularyzacji i wdrażania nowoczesnych rozwiązań dotyczących odnawialnych źródeł energii, energooszczędności, paliwa alternatywach oraz ekologicznej utylizacji odpadów.

Regionalna Komisja Konkursowa „ZIELONY FENIKS” w Szczecinie jako pierwsza w Polsce podjęła współpracę z Fundacją Na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki „ZIELONY FENIKS”.

– Pomorze Zachodnie jest wiodącym producentem energii z odnawialnych źródeł energii. To tu działają instytucje promujące OZE, firmy produkujące elementy do farm wiatrowych, a także od lat prowadzone są badania naukowe dotyczące rozwoju OZE. W ten sposób województwo zachodniopomorskie buduje swoją markę  lidera w rozwoju OZE, sprawiając, że nasz region jest przykładem niebieskiego i zielonego wzrostu zapewniającego wysoką jakość życia mieszkańców. Gratuluję laureatom i wyróżnionym, bo ich zasługa – mówił do uczestników gali za pośrednictwem transmisji wideo wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj.

Laureaci IV edycji regionalnej nagrody „Zielony Feniks”

Kategoria I
Nagroda za zasługi we wspieraniu i upowszechnianiu idei ekoenergetyki (wsparcie polityczne, prawne, finansowe, edukacja, seminaria, publikacje)

Gmina Mielno
W gminie miejsko – wiejskiej Mielono zainstalowano najwięcej w województwie mikroinstalacji fotowoltaicznych  w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Osiągnięto bardzo wysoki poziom tego wskaźnika, wynoszący blisko 96 instalacji na 1000 mieszkańców. Należy podkreślić, że to ponad 3 razy więcej niż wynosi średnia krajowa i ponad 4 razy większa średnia niż w województwie zachodniopomorskim. Ponadto gmina przeprowadziła modernizację energetyczną obiektów użyteczności publicznej otrzymując na ten cel dofinasowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WZ 2014-2020. Był to pierwszy w województwie  zachodniopomorskim projekt hybrydowy, realizowany w partnerstwie publiczno – prywatnym (PPP) z udziałem funduszy UE. Przeprowadzone działania wpłynęły nie tylko na obniżenie kosztów utrzymania obiektów, ale umożliwiły pozyskanie „zielonej energii” z instalacji fotowoltaicznych, wprowadzenie optymalnych rozwiązań technicznych oraz wdrożenie nowoczesnego systemu zarządzania energią.

Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Morski (wyróżnienie)
ZKM m.in. integruje środowisko zachodniopomorskich przedsiębiorstw gospodarki morskiej oraz firm pokrewnych, podejmując także działania na rzecz  zwiększenia zdolności innowacyjnych tych przedsiębiorstw. Klaster nawiązał kontakty z podobnymi organizacjami  w Europie. Jest członkiem Sieci Morskich Klastów Europejskich. Bierze udział w konsultacjach społecznych na temat polityki morskiej Polski.  Uczestniczy w projekcie European Strategy for the Baltic Sea Region. Działa regionalnie biorąc czynny udział w aktualizacji programu wojewódzkiego dotyczącego strategii rozwoju gospodarki morskiej w województwie zachodniopomorskim. Klaster angażuje się w działania związane ze zwieszeniem potencjału województwa zachodniopomorskiego w zakresie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej poprzez udział w szeregu wydarzeń i programów związanych z rozwojem OZE, w szczególności sektora Morskiej Energetyki Wiatrowej.

dr hab. Małgorzata Hawrot – Paw, prof. ZUT
Pełni funkcję przewodniczącej Komisji Programowej na kierunku Odnawialne Źródła Energii prowadzonym na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Odpowiada więc za jakość kształcenia na tym kierunku i dostosowanie programu do aktualnych potrzeb rynku pracy i gospodarki. W latach 2016 do 2020 pełniła również funkcję opiekuna praktyk studenckich na w/w kierunku studiów. Aktualność i aplikacyjne atuty programu studiów zostały docenione przez ekspertów w VI edycji konkursu i programu akredytacji kierunków studiów „Studia z przyszłością”, w którym kierunek Odnawialne Źródła Energii został uznany za przyszłościowy i otrzymał certyfikowany znak jakości. W programie studiów położono nacisk na ćwiczenia praktyczne. Wykorzystywane są na nich m.in. układy kogeneracyjne wyposażone w ogniwo paliwowe, elektrownia słoneczno-wiatrową z magazynem energii, komora do fermentacji metanowej, instalacja PV z systemem nadążnym, hybrydowa instalację do produkcji biomasy mikroglonów przeznaczonych na potrzeby energetyczne. Zajęcia dla studentów kierunku Odnawialne Źródła Energii prowadzone są m.in. w Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii wyposażonym m.in. dzięki staraniom pani prof. M. Hawrot-Paw w najnowocześniejszą i czasami wręcz unikatową w skali kraju, infrastrukturę i aparaturę dydaktyczną.

Łukasz Szeląg (wyróżnienie)
Jako ekspert w mediach promuje ekologiczne rozwiązania. Odpowiada za promocję działań w gospodarce komunalnej. W Wodociągach Zachodniopomorskich koordynuje akcję „Zdrowa Woda” promującą picie wody z kranu wśród dzieci  i młodzieży. W szkołach w Stepnicy, Gminy Dobra, Gminy Stargard i Pyrzyc są zamontowane poidełka pokazujące reedukację opakowań plastikowych dzięki piciu wody dostarczanej przez Wodociągi Zachodniopomorskie. W ramach europejskiego projektu organizowanego przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów oraz  Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowy Klaster Kluczowy był autorem programu cyrkulacji miast dla miasta Wałcz i Chojna. Dokument na temat gospodarki cyrkulacji odpadami był prezentowany w czasie Światowego Forum w Katowicach. Łukasz Szeląg był organizatorem wydarzeń na temat zielonej energii w Gryficach oraz Brojcach w ramach certyfikowanego klastra energii w Gryficach. Wspólnie z miastem Wałcz rozpoczął inicjatywę na rzecz utworzenia Międzyregionalnego Centrum Zielonych Technologii. Razem z zachodniopomorskim środowiskiem offshore organizował konferencję w Gryficach na temat potencjału firm z zachodniej Polski na rzecz elektrowni wiatrowych na Bałtyku.W Niechorzu organizował i prowadził konferencję na temat zarządzania oświetleniem ulicznym w czasie kryzysu energetycznego. Wspólnie z portem w Kołobrzegu organizował konferencję na temat współpracy pomiędzy środowiskami na rzecz offshore i zielonej energii w tym wodoru.

Kategoria II
Nagroda za osiągnięcia we wdrażaniu rozwiązań i technologii ekoenergetyki (realizacja)

Promar sp. z o.o.
To bydgoska firma inżynierska działającą na rynku nieprzerwanie od 1994 roku. Jest obecnie liderem rozwiązań optymalizujących obszary takie jak ciepłownictwo, chłodnictwo, wentylacja czy woda. Przedsiębiorstwo dostarcza także rozwiązania umożliwiające zdalne zarządzanie infrastrukturą techniczną budynków, a także infrastrukturą firm z sektora utilities. Zakres oferowanego wsparcia obejmuje projektowanie, wykonawstwo, serwis oraz eksploatację i monitoring. Platforma imperius FMÒ stworzona przez firmę PROMAR Sp. z o.o. z Bydgoszczy to innowacyjne rozwiązanie łączące cyfrowego bliźniaka budynku z rzeczywistymi danymi o pracy wszystkich instalacji oraz wsparciem procesu zarządzania technicznego budynku. Platforma wykorzystuje technologie z obszaru Rozszerzonej rzeczywistości oraz Internetu Rzeczy, aby umożliwić efektywne zarządzanie najbardziej skomplikowanymi budynkami w których wszystkie instalacje się przenikają. Platforma została wdrożona w nowej siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Budynek przy ulicy Mazowieckiej 14 jest zbudowany w standardzie budynku pasywnego oraz wykorzystuje najnowsze technologię, które będą dbały o efektywność energetyczną przez cały okres jego eksploatacji. Firma PROMAR Sp. z o.o. wspólnie z generalnym wykonawcą inwestycji firmą Mostostal Warszawa S.A. zebrała w formie cyfrowej całą dokumentację techniczną budynku w trakcie etapu inwestycji i przekazała ją z w wersji cyfrowej wraz z cyfrowym bliźniakiem budynku (modelem BIM) do platformy imperius FMÒ aby ją wykorzystać dla potrzeb zarządzania budynkiem.

Ryszard Stachowiak, Wójt Gminy Sławno
W gminie Sławno rozwija się energetyka wiatrowa – moc pozyskiwana ze wszystkich elektrowni wiatrowych wynosi 50 MW. Farma wiatrowa składa się z dwudziestu turbin wiatrowych o wysokości 145 metrów. Każda z nich posiada moc maksymalną 2,5 MW. Nastąpiła również kompleksowa termomodernizacja wraz z przebudową budynków użyteczności publicznej w tym między innymi: Szkoły Podstawowej w Warszkowie, Szkoły Podstawowej we Wrześnicy, świetlic w Starym Krakowie, Wrześnicy, Brześciu, Boleszewie, Warszkówku oraz Warszkowie. Prace termomodernizacyjne dofinansowane zostały z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. W gminie nastąpiła budowa, rozbudowa i modernizacja jednostek wytwarzających energię elektryczną i cieplną z OZE w budynkach użyteczności publicznej, w tym z niezbędną infrastrukturą przyłączeniową do sieci dystrybucyjnych w budynkach Szkół Podstawowych w Żukowie, Warszkowie, Wrześnicy, Sławsku, w Przedszkolu w Gwiazdowie oraz na świetlicy w Brześciu, Warszkowie, Wrześnicy, Starym Krakowie oraz Warszkówku. W powyższych budynkach zmontowane zostały panele fotowoltaiczne, pompy ciepła oraz kotły na biomasę. Odnawialne Źródło Energii zostały dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Dodatkowo w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zrealizowany został pilotażowy program umożliwiający dofinansowanie mieszkańcom instalacji produkujących „zieloną” energię. W ramach zadania zamontowane zostały panele fotowoltaiczne w 43 gospodarstwach domowych.

Kategoria III
Nagroda za osiągnięcia naukowe, badawcze w zakresie ekoenergetyki

mPower sp. z o.o.
Opracowała i wdraża do przestrzeni gospodarczej innowacyjne układy napędowe dla zrównoważonego  i zeroemisyjnego transportu. Skonstruowała rozwiązanie dedykowane niewielkim łodziom rekreacyjnym – systemy napędowe MotionPower11. System ten oparty jest  o autorski silnik elektryczny mPower oraz opatentowane przez spółkę rozwiązanie dotyczące sterowania silnika. Autorskie algorytmy umożliwiają maksymalizację zasięgu jednostki na jednym ładowaniu akumulatorów. Jest to kompletny zeroemisyjny, zaburtowy system napędowy (system bateryjny, silnik, falownik, kontroler mocy PDU, wyświetlacz, manetka) do łodzi.

dr hab. inż. Adam Koniuszy, prof. ZUT
Do jego osiągnięć naukowych w zakresie ekoenergetyki należą m.in.pełnienie funkcji kierownika Katedry Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii w ZUT w Szczecinie; udział w projekcie badawczym NCBiR pt. „Opracowanie zintegrowanych technologii wytwarzania paliw i energii z biomasy, odpadów rolniczych i innych” koordynowany przez Instytut Maszyn przepływowych im. R. Szewalskiego PAN w Gdańsku; współtworzenie i wyposażenie Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT czy przygotowanie i opublikowanie w międzynarodowych czasopismach naukowych licznych opracowań  naukowych, głównie z zakresu wykorzystania biopaliw.

Kategoria IV
nagroda specjalna za całokształt osiągnięć w rozwoju polskiej ekoenergetyki

dr hab. inż. Zbigniew Zapałowicz, prof. ZUT
Emerytowany profesor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (ZUT). Pracownik Katedry Technologii Energetycznych ZUT. Całe swoje życie zawodowe i naukowe związany z energetyką. Jest autorem ponad 190 artykułów i referatów naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Wiele z tych prac poświęconych jest różnym aspektom wykorzystania energii odnawialnej w praktyce. Szczególnym zakresem jego zainteresowań było wykorzystanie energii geotermalnej i słonecznej w gospodarce. W ostatnich latach działalność badawcza dr hab. inż. Zbigniewa Zapałowicza dotyczyła efektywnego wykorzystania energii pozyskiwanej z odnawialnych jej źródeł, a w szczególności poprawy wydajności instalacji fotowoltaicznych w wyniku zastosowaniach układów chłodzenia modułów PV. W ramach działalności dydaktycznej Pan Profesor prowadził wykłady z przedmiotu „Solar Energy” dla studentów programu Erasmus zarówno w Polsce jak i zagranicą. Był członkiem zespołu naukowego opracowującego koncepcję budowy ciepłowni geotermalnej w Pyrzycach, następnie współpracował z zespołem wdrożeniowym.Nadzorował budowę instalacji fotowoltaicznych w Ośrodku Szkoleniowo-Badawczym w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi, a następnie przez wiele lat prowadził ich badania w warunkach eksploatacyjnych. Był też członkiem Rady Naukowej tego Ośrodka.

Źródło: www.wzp.pl