Konferencja otwierająca nowy program regionalny Województwa Zachodniopomorskiego

Które inwestycje mają szansę na realizację w pierwszej kolejności? Kiedy zostaną ogłoszone konkursy i nabory? Co będzie priorytetem tego unijnego otwarcia? Jakie środki zostaną przeznaczone na transformację energetyczną? Na jakie wsparcie mogą liczyć przedsiębiorcy, a na jakie samorządy? Konferencja otwierająca nowy program regionalny odbyła się w piątek, 31 marca 2023 r.  Można ją obejrzeć w mediach społecznościowych Pomorza Zachodniego.

Inauguracja nowego programu
O godzinie 10 rozpoczęła się konferencja inaugurująca „Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027”. W spotkaniu wzięli udział kluczowi partnerzy programu: samorządowcy, organizacje społeczne, przedsiębiorcy, przedstawiciele świata nauki, a także europarlamentarzyści.

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego do zainwestowania w różnego rodzaju inwestycje, programy, projekty ma do dyspozycji blisko 8 miliardów złotych z polityki spójności Unii Europejskiej.  Które działania zostaną uznane jako priorytetowe? Na jakich zasadach po eurofundusze będą sięgać samorządy? Czy wciąż dotacje będą dominującą formą wsparcia? Jakie działania ekologiczne zostaną zrealizowane? Jakie działania w obszarze zdrowia, kultury, edukacji i turystyki będą realizowane?  Odpowiedzi na te, oraz wiele innych pytań zostały udzielone podczas konferencji otwierającej program Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.

Gość honorowy prof. Jerzy Buzek

Gościem honorowym konferencji był prof. Jerzy Buzek, Premier Rządu RP w latach 1997-2001, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012, Poseł do Parlamentu Europejskiego.

Podczas konferencji otwierającej program głos zabrali:

  • Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego;
  • Emma Toledano Laredo,  dyrektor ds. wdrażania w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (online);
  • Cinzia Masina, zastępca kierownika Działu ds. Polski, Czech i Słowacji w Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego (online).

Nowa edycja programu regionalnego a wyzwania

Po tych wystąpieniach, założenia nowej perspektywy finansowej przedstawił Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Tytuł wystąpienia „Nowa edycja programu regionalnego a wyzwania stojące przed Pomorzem Zachodnim”.

Po wystąpieniu marszałka odbyła się dyskusja „Oferta FEPZ w ocenie partnerów w realizacji programu”.

Konferencja można zobaczyć online w mediach społecznościowych Pomorza Zachodniego. Zapraszamy do śledzenia wydarzenia online: Pomorze Zachodnie News oraz Pomorze Zachodnie

Więcej informacji o programie: „Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego”: fepz.wzp.pl