Rusza modernizacja drogi gminnej w miejscowości Krąpiel Gmina Stargard

Wójt Gminy Stargard Jerzy Makowski podpisał umowę na wykonanie inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Krąpiel Gmina Stargard”.

Inwestycja ta polega na przebudowie drogi wewnętrznej  w miejscowości Krąpiel pomiędzy blokami mieszkalnymi wielorodzinnymi na obszarze popegeerowskim. Przebudowa będzie polegać na rozbiórce płyt typu JOMB i wykonaniu nowej nawierzchni z kostki betonowej wraz z chodnikami.

Wykonawcą zadania będzie Benedykt Chłap prowadzący działalność pod nazwą Benedykt Antoni Chłap „BEN-BRUK”.

Kwota inwestycji wynikająca z procedury przetargowej:  2 243 565,53 zł

Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (98 % dofinansowania): 2 198 694,22 zł

Wkład własny Gminy Stargard (2% wkładu własnego): 44 871,31 zł

Podczas uroczystego podpisania umowy głos zabrali: Wójt Gminy Stargard Jerzy Makowski, poseł Michał Jach, Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki oraz dyrektor BGK Anna Pawlak.

Obecny był również Pan Krzysztof Kowalczyk pełniący funkcje Radnego Gminy Stargard oraz sołtysa Sołectwa Krąpiel.

Z niecierpliwością czekamy na realizację inwestycji.  Z pewnością poprawi ona bezpieczeństwo, jakość oraz komfort podróży mieszkańców Gminy Stargard.