Zapytanie ofertowe nr SSOM.SKM.404.MK.4/2023

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych określonej w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Zapytanie ofertowe dotyczy:

Usługi wideo na potrzeby realizacji projektu pn. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia
  3. Załącznik nr 2 – Wzór umowy
  4. Załącznik nr 3 – Formularz cenowo – ofertowy
  5. Załącznik nr 4 – Wykaz usług
  6. Załącznik nr 5 – Oświadczenia
  7. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone w Bazie Konkurencyjności pod tym adresem.