Nowy port rzeczny – podpisanie porozumienia

W Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie odbyło się podpisanie porozumienia w sprawie powstania nowego portu rzecznego. Porozumienie podpisali Dyrektor RZGW w Szczecinie Marta Kobrzyńska-Chudzik oraz Dyrektor Generalny Elektrowni Dolna Odra Sylwester Chruszcz.

Na konferencji obecni byli: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Marek Gróbarczyk , V-ce Przewodniczący Komisji Gospodarki Morskiej I Żeglugi Śródlądowej Poseł Artur Szałabawka, Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Krzysztof Woś, Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn.

Port rzeczny powstanie w miejscu funkcjonowania tymczasowego portu przy Elektrowni Dolna Odra. Nabrzeże przeładunkowe na tym terenie zostało przygotowane na czas budowy nowych bloków gazowo – parowych do celu m.in. transportu wielkogabarytowego. Burmistrz Mieczysław Sawaryn podkreślał znaczenie portu dla pozyskiwania nowych inwestorów i utworzenia kolejnych miejsc pracy w gminie Gryfino.

– W połowie XIII wieku, kiedy Gryfino nabyło prawa miejskie to powstało jako port, jako miasto leżące nad Odrą, jako miasto które żyje i przez wieki rozwijało się na bazie handlu i produkcji w związku z możliwościami transportowymi Odry – podkreślił burmistrz Mieczysław Sawaryn.

Minister Marek Gróbarczyk deklarował wsparcie w kontynuowaniu dalszych działań na rzecz poprawy szlaków komunikacyjnych na Odrze. Podkreślał również znaczenie Międzodrza i jego przyszłej rewitalizacji, które ma ogromne znaczenie dla ochrony przeciwpowodziowej, ochrony środowiska, zwiększenia walorów turystycznych regionu.