Konsultacje społeczne projektu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

Zapraszamy na konsultacje społeczne dotyczące mobilności miejskiej w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym. Miej realny wpływ na komfort życia w swojej miejscowości i wyraź swoją opinię.

Już 8 listopada odbędzie się ostatnie spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców SOM dotyczące Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do roku 2030
(z perspektywą 2040) wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko, na które zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych.

Spotkanie odbędzie się 8-go listopada (środa) o godz. 17.00 – stacjonarnie w Floating Arena przy
ul. Wąskiej 16 w Szczecinie. Można w nim uczestniczyć również online za pośrednictwem MS Teams. Planowany czas trwania to ok. 2 godziny. Aby wziąć udział w spotkaniu należy się uprzednio zarejestrować na stronie: 

https://app.evenea.pl/event/konsultacje-spoleczne-sump-som-3etap/

Celem konsultacji jest zebranie wniosków i uwag wszystkich środowisk na temat projektu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do roku 2030
(z perspektywą 2040) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Z treścią dokumentu można zapoznać się wybierając poszczególne pozycje poniżej lub w siedzibie Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Załączniki:

  1. Obwieszczenie
  2. Projekt Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do roku 2030 (z perspektywą 2040)
  3. Prognoza oddziaływania na środowisko Projektu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do roku 2030 (z perspektywą 2040)
  4. Załącznik A – Działania z podziałem na sektory
  5. Załącznik B – Przykładowe projekty realizowane w ramach SUMP
  6. Formularz uwag

Uwagi i wnioski do projektów dokumentów można składać w terminie od dnia 23.10 do 12.11.2023 r. w formie elektronicznej, wysyłając wypełniony formularz zgłaszania uwag na adres e-mail sump@som.szczecin.pl