Pomorze Zachodnie otwiera dyskusję o prawach człowieka

Trwają przygotowania do Obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka 2023 na Pomorzu Zachodnim. Jednym z zaplanowanych wydarzeń jest konkurs dla szkół ponadpodstawowych „Odwaga dzięki wiedzy” o tematyce praw człowieka, wolności, równości i tolerancji. Przeprowadzi go Fundacja „Akademia Edukacyjna”. Konkursowe eseje i krótkie filmy przyjmowane będą do 20 listopada 2023 r.

75 lat Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
Urząd Marszałkowski wraz ze społecznymi partnerami przygotowuje się do organizacji na przełomie listopada i grudnia wydarzeń, które mają zwrócić uwagę mieszkanek i mieszkańców Pomorza Zachodniego na szeroko rozumiane kwestie praw człowieka. To kontynuacja działań zapoczątkowanych w roku 2021, kiedy to zostały zorganizowane i przeprowadzone debaty i webinaria o tematyce praw człowieka czy dostępu do informacji publicznej. Wydarzeniom towarzyszyły działania artystyczne.

– Tegoroczny Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka przypada w 75. rocznicę uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. To szczególna rocznica, warta zaznaczenia w debacie publicznej. Przez wiele lat wydawało nam się, że podstawowe prawa i wolności nie będą zagrożone i nikt nie może ich kwestionować. Nic bardziej mylnego – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.  – Wraz z organizacjami pozarządowymi, chcemy wspierać działania przyczyniające się do budowania świadomego i tolerancyjnego społeczeństwa obywatelskiego.

Oś wydarzeń wyznaczają szczególne dni
W ramach obchodów zaplanowano od 16 listopada 2023 r., w którym to dniu obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji aż do 10 grudnia 2023 r. ustanowionego Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka rożne wydarzenia. W tym czasie odbędą się m.in. warsztaty czytelnicze z Fundacją Fika Czyta dla uczniów klas 6-8, konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych „Odwaga dzięki wiedzy”, cykl warsztatów z Martą Frej o przeciwdziałaniu przemocy czy koncert „Wolność kocham i szanuję”, który zostanie zrealizowany we współpracy z Domem Kultury „Słowianin”. Ma upamiętnić 75. rocznicę uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

Wyróżnienie dla „Obrońcy / Obrończyni / Obrońców Praw Człowieka”
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego wręczy również wyróżnienie dla „Obrońcy / Obrończyni / Obrońców Praw Człowieka”. Otrzymać je może osoba (lub grupa osób), która swoją postawą życiową i działaniami aktywnie wspiera propagowanie i egzekwowanie praw człowieka np. w zakresie równości w dostępie do edukacji, zdrowia, jawności działań władzy każdego szczebla, wolności zgromadzeń itp.

Pierwszą statuetkę, symbolizującą zerwane kajdany, otrzymał w 2011 r. Szymon Osowski. W ubiegłym roku wyróżnienie odebrała prof. Inga Iwasiów.

Wydarzenia towarzyszące
Zaplanowano także wydarzenia towarzyszące. Będą skupiały się wokół takich dat jak:

  • 16 listopada (Międzynarodowy Dzień Tolerancji),
  • 20 listopada (Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka),
  • 25 listopada (Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet),
  • 1 grudnia (Światowy Dzień Aids),
  • 3 grudnia (Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami),
  • 5 grudnia (Międzynarodowy Dzień Wolontariusza).
  • Od 25 listopada do 10 grudnia organizowane będą także działania w ramach akcji 16 Dni Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć.

„Odwaga dzięki wiedzy”
Obchody Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka 2023 na Pomorzu Zachodnim rozpoczną się od przeprowadzenia konkursu dla uczniów szkół ponadpodstawowych. 

– Do udziału w zaplanowanych wydarzeniach chcemy mocno zaangażować młodzież, by wyposażona w wiedzę mogła krytycznie oceniać rzeczywistość i egzekwować swoje podstawowe prawa – mówi marszałek Olgierd Geblewicz.

Prace do konkursu będzie można zgłaszać indywidulanie lub zespołowo. Zadanie indywidualne polega na napisaniu eseju pt. „Prawa człowieka we współczesnym świecie – prawda czy fikcja”. Tekst powinien mieścić się między 1500 a 2000 słów. Natomiast zespołowo będzie można nakręcić krótki film (od 1,5 do 3 minut) dotyczący praw człowieka oczami młodych.

Ponadto uczniowie mogą wziąć udział w warsztatach z nowoczesnych technik filmowych z dokumentalistą Michałem Marksem (3 listopada) oraz w warsztatach literackich (6 listopada). Przeprowadzi je Anna Mazurek – absolwentka Wydziału Reżyserii Dramatu Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, dramaturżka teatralna i reżyserka, pisarka. Warsztaty odbędą się w Teatrze Małym w Szczecinie. Zapisy: fundacja@akademiaedukacyjna@org.pl. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 1 grudnia br.

Szczegóły i regulamin konkursu: https://www.facebook.com/photo/?fbid=908092357319397&set=a.586660626129240
oraz  https://padlet.com/akademiaedukacyjna/prawa-cz-owieka-baza-wiedzy-gtoxzz51yzst3rf1

Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne (I miejsce 800 zł, II miejsce 600 zł, III miejsce 500 zł). Dla wszystkich uczestników przewidziano nagrody rzeczowe – bilet do Teatru Współczesnego w Szczecinie na spektakl dotyczący praw człowieka i możliwość skorzystania z warsztatów do spektaklu.

Cykl spotkań z Fundacją Fika Czyta
Dla młodzieży zaplanowano także cykl 8 spotkań literackich pod hasłem „Wolność. Równość. Różnorodność”. Zorganizuje go Fundacja Fika Czyta. W trakcie spotkań poruszane będą zagadnienia związane z prawami człowieka, prawami kobiet, prawami mniejszości, równym traktowaniem, wielokulturowością, różnorodnością, innością, wolnością, demokracją i odpowiedzialnością.

Spotkania prowadzić będą: filozofka z wykształcenia i zamiłowania Katarzyna Ciarcińska oraz Małgorzata Narożna, animatorka czytelnictwa, dyplomowana księgarka, absolwentka Polskiej Akademii Księgarstwa. Pierwsze spotkania zaplanowano w już październiku. Szczegóły dostępne będą stronie organizatora.

Za koordynację wydarzeń związanych z Obchodami Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka 2023 na Pomorzu Zachodnim odpowiada Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.