Zapytanie ofertowe nr SSOM.SKM.404.MK.10/2023

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych określonej w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Zapytanie ofertowe dotyczy:

Zaprojektowania, wykonania i wdrożenia strony internetowej wraz z migracja zawartości oraz obsługa techniczna strony www.skm.szczecin.pl w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”

Treść zapytania wraz z załącznikami dostępna jest w Bazie Konkurencyjności pod numerem 2023-58347-181085 pod poniższym adresem:

Baza Konkurencyjności – szczegóły ogłoszenia Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie strony internetowej wraz z migracją zawartości oraz obsługa techniczna strony www. SKM.szczecin.pl w ramach Projektu „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273,351” (funduszeeuropejskie.gov.pl)