Zielony Feniks dla Pomorza Zachodniego!

Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego z najstarszą nagrodą w Polsce „Zielony Feniks”. Jednostka została doceniona za zasługi we wspieraniu i upowszechnianiu idei ekoenergetyki. Prestiżową statuetkę odebrał podczas Festiwalu Ekoenergetyki w Opolu dyrektor RBGP Leszek Jastrzębski.

Statuetka Zielonego Feniksa jest przyznawana corocznie począwszy od 2009 roku.  Uroczyste wręczenie nagrody odbywa się w czasie gali w ramach Festiwalu Ekoenergetyki. To jedna z największych i najstarszych, ogólnopolskich imprez poświęconych szerokorozumianej ekoenergetyce.

RBGP otrzymało nagrodę w kategorii „Nagroda za zasługi we wspieraniu i upowszechnianiu idei ekoenergetyki”. Przyznaje ją Fundacja na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki. To nagroda za całokształt działań, docenienie pracy całego zespołu, który angażuje się w różnego rodzaju projekty związane z upowszechnianiem energetyki odnawialnej, tworzenie opracowań w zakresie wyzwań i przemian energetycznych.

–  Jednym z wielu obszarów działania biura jest monitoring rozwoju odnawialnych źródeł energii w przestrzeni Pomorza Zachodniego. Rzetelna informacja i dane, w szczególności ich przestrzenna lokalizacja jest podstawą m. in. do formułowania kierunków wsparcia i interwencji. Spojrzenie z perspektywy regionu daje możliwość kierowania do samorządów lokalnych informacji pozwalającej na budowanie ponadlokalnych platform działania w obszarze transformacji energetycznej – mówi dyrektor RBGP Województwa Zachodniopomorskiego Leszek Jastrzębski.

Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie jako samorządowa wojewódzka jednostka organizacyjna do swojej podstawowej działalności zalicza opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego. Ponadto publikuje opracowania związane z dokumentami planistycznymi z uwzględnieniem tematyki OZE.

– Pomorze Zachodnie jest liderem w rozwoju OZE.  Od lat produkujemy najwięcej zielonej energii w Polsce. W roku 2022 produkcja z OZE wypełniła ponad 98% naszego zapotrzebowania energetycznego. Wykorzystujemy nasz bardzo wysoki potencjał energii odnawialnej, nasze położenie, uwarunkowania naturalne.  Biorąc pod uwagę dynamikę zmian i uwarunkowań prawnych, bardzo ważne jest mądre planowanie, monitoring i współpraca z samorządami gmin i powiatów.   Przyznana nagroda cieszy i motywuje do dalszej pracy do osiągnięcia neutralności klimatycznej – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. 

Główne obszary działalności biura w obszarze ekoenergetyki to: przygotowywanie analiz przestrzennych, współpraca transgraniczna dotyczące energetyki odnawialnej w planowaniu przestrzennym, prowadzenie systemu monitorowania oraz działania na rzecz popularyzacji OZE.

Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej prowadzi stały monitoring OZE w regionie. Od 2018 r. publikuje Kartę charakterystyki energetycznej województwa zachodniopomorskiego w zakresie wykorzystania OZE w produkcji energii elektrycznej. Karta zawiera informacje o przestrzennym rozmieszczeniu w województwie zachodniopomorskim odnawialnych źródeł energii, ich mocy oraz ilości wytwarzanej energii. Karta ukazuje także rozwój energetyki odnawialnej w regionie na tle pozostałych województw oraz stan energetyki w poszczególnych gminach i powiatach województwa. Jest to możliwe dzięki współpracy RBGP zawiązanej z Urzędem Regulacji Energetyki jak i z operatorami sieci dystrybucyjnej Enea oraz Energa. Na przełomie listopada i grudnia pojawi się najnowsze opracowanie w tym zakresie.

nagroda

Więcej informacji, opracowania: http://rbgp.pl/