Nowe wiaty przy Szkole zakończył realizację projektu

27 listopada br. zakończył się ostatni etap realizacji projektu pn.:  „Budowa drogi dla rowerów i ciągu komunikacji pieszej na ul Dworcowej w Stepnicy”. Na terenie Zespołu Szkolo-Przedszkolnego zainstalowane zostały nowe wiaty rowerowe na ok 50 rowerów. Jednakże podstawowym elementem w/w projektu była przebudowa ul. Dworcowej polegająca na budowie drogi rowerowo-pieszej.  

                 W dniu 05.05.2023 r. została podpisana umowa z wykonawcą prac budowlanych. Prace, jak każdy mógł zaobserwować przebiegały szybko i zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Już 7 września nowy obiekt był w całości gotowy do użytkowania.

18 września br. została podpisana umowa na wykonanie utwardzenia przy szkole pod wiaty rowerowe. Ten zakres również został sprawnie wykonany. Do zamknięcia projektu brakowało tylko wiat. Aż w końcu w poniedziałek 27 listopada br. dotarły na teren szkoły. Monterzy zabrali się do pracy i już po południu wiaty były zmontowane.  

Celem projektu jest dążenie do zmiany przyzwyczajeń mieszkańców, dla których głównym środkiem transportu (pierwszy wybór) w chwili obecnej są samochody osobowe.

Projekt wpisuje się w akcję „Bezpieczna droga do szkoły”. Dzięki nowej drodze rowerowej łączącej bloki mieszkalne przy ul Kolejowej ze szkołą stworzono możliwość bezpiecznego przejazdu i parkowania roweru dla dzieci i dorosłych.

Projekt w 85% współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Całkowity koszt projektu wyniósł 575 619 ,24 zł a dofinansowanie 448 377,75 zł  

Stepnica wiata
Stepnica ścieżka