Zapytanie ofertowe nr 1/12/SSOM/2023

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych określonej w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Zapytanie ofertowe dotyczy:

Świadczenia usług prawniczych na rzecz Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru
Metropolitalnego

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Opis przedmiotu zamówienia
  3. Formularz ofertowy
  4. Oświadczenia
  5. Wykaz usług
  6. Wykaz osób
  7. Wykaz kryteriów pozacenowych
  8. Projekt umowy
  9. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych