Zapytanie ofertowe nr 2/12/SSOM/2023

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych określonej w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Zapytanie ofertowe dotyczy:

Kompleksowe świadczenie usług księgowych oraz kadrowo – płacowych dla
Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Opis przedmiotu zamówienia
  3. Formularz ofertowy
  4. Oświadczenia
  5. Wykaz usług
  6. Wykaz osób
  7. Wykaz kryteriów pozacenowych
  8. Projekt umowy
  9. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Wyniki postępowania:

  1. Protokół