Rady Miejskie SSOM przyjmują Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

Trwa proces przyjmowania podczas sesji Rad Gminy Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, którego zakres obejmuje m.in. zapewnienie mieszkańcom całego SSOM dostępu do ekologicznego transportu wysokiej jakości.

– Przyjęcie planu zrównoważonej mobilności otwiera drogę do pozyskania następnych dofinansowań ze środków unijnych. Dzięki temu Gminy będą mogły realizować kolejne inwestycje dotyczące szeroko pojętego transportu. Dokument wskazuje również kierunki rozwoju w tym zakresie wszystkich miejscowości Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. W jego tworzeniu brali udział specjaliści, ale również mieszkańcy, którzy mogli wprost wyrazić swoje potrzeby i oczekiwania.

Najważniejsze cele planu to poprawa dostępności transportu publicznego oraz ograniczenie wpływu transportu na środowisko. Równie istotne jest zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg. Dokument ułatwia wprowadzanie konkretnych zmian, korzystnych dla mieszkańców SOM. To np. jeden bilet na podróże wszystkimi środkami publicznego transportu na obszarze SOM, spójna sieć ścieżek dla rowerzystów, ograniczenie ruchu aut w ścisłym centrum miasta i ochrona środowiska naturalnego. Zgodnie z założeniami planu transport zbiorowy z czasem powinien coraz bardziej zastępować transport indywidualny. Aby tak się stało, alternatywne rozwiązania dla samochodów muszą być wygodne, bezpieczne i korzystne cenowo.

Plan zakłada realizację najważniejszych celów do 2030 roku, ale jego perspektywa sięga aż 2040 roku. Obejmuje zagadnienia związane z transportem kolejowym, zbiorowym, rowerowym, pieszym, drogowym, wodnym, lotniczym oraz logistyką miejską. Gotowy dokument dotyczy wszystkich członków Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Cały Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do roku 2030 (z perspektywą 2040) oraz wszystkie inne dokumenty można pobrać ze strony projektu >>> www.som.szczecin.pl/sump.