Rusza nabór wniosków KPO na wdrożenia reformy planowania przestrzennego

Gminy od 29 lutego będą mogą składać wnioski o uzyskanie wsparcia w zakresie wdrożenia reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego w gminie poprzez przygotowanie i uchwalenie planu ogólnego gminy, gminnego programu rewitalizacji oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na wdrożenie reformy zagospodarowania przestrzennego.

A dla uczelni przewidziano wsparcie na prowadzenie kursów dokształcających dla pracowników samorządów i planistów przestrzennych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów to 868 118 tyś zł.

Nabór ruszy 29 lutego br. i będzie ciągły, co oznacza, że wnioski będzie można składać do 31 maja 2026 roku, za pośrednictwem systemu CST2021 w aplikacji WOD2021. Jeszcze trwają prace nad regulaminem i kryteriami wyboru projektów.

Pieniądze przewidziano na Szkolenia i doradztwo, Kształcenie dorosłych, Szkolnictwo wyższe, Tereny inwestycyjne i plany zagospodarowania przestrzennego, Rewitalizację, Podnoszenie kompetencji pracowników administracji.

Zakłada się współfinansowanie: przyjęcia przez min. 80 % gmin planów ogólnych, gminnych programów rewitalizacji, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Więcej informacji