Światowy Dzień Wody

Hasło tegorocznego Światowy Dzień Wody brzmi „Woda dla pokoju”.

Światowy Dzień Wody (ang. World Water Day) przypada 22 marca. Ustanowiony został w 1992 r. podczas Konferencji ds. Środowiska i Rozwoju Narodów Zjednoczonych i zatwierdzony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Ma przypominać o roli wody dla człowieka i uświadamiać nam, że bez wody nie ma życia.

Tym razem jego organizatorzy zwrócili uwagę na rolę wody w utrzymaniu pokoju, który jak pokazują wydarzenia ostatnich lat, nie jest nam dany „na zawsze”. Konflikty o poszczególne zasoby na świecie są tematem poruszanym na wielu spotkaniach i konwencjach przywódców światowych. Pamiętajmy jednak, że o dar jakim jest woda możemy, a nawet musimy dbać sami każdego dnia.

Woda jest niezbędna do utrzymania życia i musi być dostępna w zadawalającej ilości dla wszystkich konsumentów. Zawsze należy podejmować wszelkie dostępne środki i starania w celu uzyskania możliwie najlepszej jakość wody.

Truizmem jest twierdzenie, że czysta, dostępna woda jest jednym z najcenniejszych zasobów jakimi dysponujemy. Jest niezbędna dla powstania, przetrwania i rozwoju wszelkiego życia, w tym także naszego. Wykorzystujemy ją nie tylko w życiu codziennym, ale też we wszystkich gałęziach gospodarki – od rolnictwa, przez przemysł, budownictwo, po energetykę. Woda jest także podstawą istnienia wszelkich ekosystemów. Jest konieczna dla życia roślin i zwierząt, stanowi środowisko życia wielu organizmów, wpływa na mikroklimat danego ekosystemu.