Rusza projekt dla przedsiębiorców HoReCa

Rusza projekt dla przedsiębiorców z branż: hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka i kultura, czyli sektorów najbardziej dotkniętych pandemią COVID-19 w Polsce. Polska Fundacja Przedsiębiorczości uruchamia nabór wniosków dla przedsiębiorstw z województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego.

Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości na operatora konkursu grantowego na odbudowę i rozwój przedsiębiorstw, które ucierpiały w trakcie pandemii wybrała w naszym regionie PFP. Kwota projektu – 276 760 281,13 pochodzi ze środków Unii Europejskiej w ramach długo wyczekiwanego Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO).
Największy w Polsce projekt grantowy pn. „HoReCa Pomorze” to środki m.in. na unowocześnienie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności MŚP z województw zachodniopomorskiego.

Pomoc finansowa na realizację całego przedsięwzięcia w ramach Inwestycji stanowi wsparcie na pokrycie kosztów:

 1. inwestycji w projektowanie i produkcję swoich towarów i usług, takich jak:
  • zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wprowadzenia na rynek nowych produktów/usług,
  • roboty budowlane, w tym budowa nowych linii produkcyjnych,
  • inwestycje związane z zieloną transformacją, w szczególności zachęcające do zapobiegania powstawaniu odpadów, recyklingu/ponownego wykorzystania odpadów oraz wdrożenia rozwiązań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych,
  • działania związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych w związku
   z koniecznością dokonania zmian procesów, sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa lub wzmocnienia odporności na wypadek kolejnych kryzysów
   w sektorze, w którym prowadzona jest działalność oraz
 2. podnoszenie kwalifikacji pracowników, w tym np. szkolenia związane z nabyciem nowych umiejętności lub przekwalifikowaniem pracowników, lub
 3. usługi rozwojowe na rzecz wspieranych MŚP, w tym np. opracowanie studium wykonalności, modelu biznesowego, opracowanie procedur technicznych.

Wsparcie na realizację przedsięwzięcia MŚP jest udzielane w ramach pomocy de minimis.

Szczegóły naboru: https://www.pfp.com.pl/