Pierwsza Noc Geografów w Szczecinie

12 kwietnia w Instytucie Nauk o Morzu i Środowisku US odbędzie się po raz pierwszy Noc Geografów – GeoNight 2024.

W 2017 roku Francuski Narodowy Komitet Geograficzny (CNFG) zainicjował pierwszą „Nuit de la Géographie (GeoNight)”, która odbyła się w Paryżu i w kilkunastu innych miastach Francji. W 2018 roku wydarzenie osiągnęło skalę europejską. Przez lata Noc Geografów stała się bardzo popularna i udana, o czym świadczy duża różnorodność inicjatyw, tysiące osób uczestniczących w wydarzeniach na całym świecie, entuzjazm organizatorów wydarzeń oraz uznanie jakości wydarzeń przez wiele międzynarodowych stowarzyszeń geograficznych. Celem inicjatywy jest zwrócenie uwagi na geografię i geografów, danie szerszej publiczności szansę na zapoznanie się z koncepcjami i badaniami geograficznymi oraz uczynienie badań geograficznych bardziej dostępnymi.

Noc Geografów w Instytucie Nauk o Morzu i Środowisku odbędzie się 12 kwietnia 2024 roku w godzinach 12:00 – 17:00. Program wydarzenia obejmuje wykłady, warsztaty oraz zwiedzanie Muzeum Geologicznego US. Impreza jest skierowana dla wszystkich zainteresowanych, zarówno grup szkolnych jak i gości indywidualnych. Wstęp jest bezpłatny.

Wszystkie atrakcje będą mieć miejsce w budynku Geocentrum przy ul. Mickiewicza 16A w Szczecinie.

Źródło: Geocentum Szczecin