Zapraszamy do udziału w Pikniku Pasji!

Serdecznie zapraszamy lokalne organizacje pozarządowe do udziału w Pikniku Pasji, który odbędzie się 15 czerwca 2024 roku w Szczecinie i będzie finalnym wydarzeniem XVII Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych. To niepowtarzalna okazja, aby zaprezentować Waszą pasję i działalność szerszej publiczności.

W trakcie XVII Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, który odbędzie się w dniach 10-15 czerwca, będziemy wspólnie budować społeczność i promować działalność pozarządową poprzez różnorodne wydarzenia. Będziecie mieli okazję uczestniczyć w warsztatach tematycznych oraz spotkaniach, które zarysują społeczny i pozarządowy charakter Szczecina.


W ramach Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych zorganizowany zostanie również wielki Quiz Wiedzy o Organizacjach Pozarządowych dla szkół podstawowych! Na uczestników czekają wspaniałe nagrody.

– Organizacje pozarządowe, grupy sąsiedzkie, młodzieżowe oraz lokalnych społecznych działaczy ze Szczecina zapraszamy do zorganizowania podobnych wydarzeń w przestrzeni miasta – powiedziała Sylwia Cyza-Słomska z Centrum Informacji Miasta. –  Masz pomysł na spotkanie, lokalne wydarzenie, sportową sobotę lub rodzinny piknik dla osiedla? Skorzystaj z mikrodotacji na swoje działania. Więcej szczegółów na stronie internetowej www.ngo-szczecin.pl


Termin przyjmowania zgłoszeń do udziału w Pikniku Pasji dla NGO: do 24 maja 2024 roku.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: https://tiny.pl/d92jn

ORGANIZATORZY: Gmina Miasto Szczecin, Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych TWIKS, Fundacja Sektor 3, Stowarzyszenie Media Dizajn

PARTNERZY: Północna Izba Gospodarcza, INKU, Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3, Centrum Seniora w Szczecinie.

Projekt dofinansowany ze środków Gminy Miasta Szczecin.