1 maja – Święto Pracy oraz rocznica wejścia Polski do Unii Europejskiej

Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy na całym świecie obchodzony jest od 1890 roku, dla uczczenia pamięci strajkujących robotników, którzy polegli podczas pacyfikacji pochodów w Chicago w roku 1886. Była to odpowiedź na nieludzkie warunki pracy, niskie płace oraz 12-godzinny dzień pracy.

W Polsce od 1950 roku, 1 Maja jest świętem państwowym oraz dniem ustawowo wolnym od pracy. W okresie Polski Ludowej, było to jedno z największych świąt w roku, związane z jego nieodłącznym elementem  – pochodem pierwszomajowym.

1 maja 2004 roku Polska wraz z Cyprem, Czechami, Estonią, Litwą, Łotwą, Maltą, Słowacją, Słowenią i Węgrami wstąpiła do Unii Europejskiej. Wydarzenie to, będące największym w historii rozszerzeniem UE, stanowiło zwieńczenie wieloletniego okresu transformacji po upadku systemu komunistycznego w Europie Środkowej i Wschodniej.

Tego dnia w Dublinie (Irlandia pełniła wówczas półroczne przewodnictwo w Radzie UE) przy dźwiękach „Ody do radości” na maszty wciągnięto 25 flag państw unijnych. W Polsce państwowe uroczystości odbyły się na placu Piłsudskiego w Warszawie.