Zapytanie ofertowe nr SSOM.SKM.404.MK.6/2024

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych określonej w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Zapytanie ofertowe dotyczy:

Zapewnienie materiałów promocyjnych na potrzeby konferencji organizowanej w Szczecinie
w ramach Projektu „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273,351”

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Wzór umowy
  3. Formularz cenowy
  4. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Wyniki

  1. Informacja o wynikach postępowania