Goleniów integruje sieć ścieżek pieszo-rowerowych. Pomagają eurofundusze

Goleniów integruje sieć ścieżek pieszo-rowerowych. Pomagają eurofundusze

Aktualności
Coraz gęstsza i spójniejsza jest sieć ścieżek pieszo-rowerowych w Goleniowie. Gmina realizuje kolejną tego typu inwestycję. Nowoczesna infrastruktura powstaje w ciągu ul. Przestrzennej, Wojska Polskiego oraz Armii Krajowej. W budowie nowej trasy pomogą eurofundusze, które przekaże Urząd Marszałkowski. W piątek (18 sierpnia 2023 r.) marszałek województwa Olgierd Geblewicz oraz burmistrz Robert Krupowicz złożyli podpisy na umowie gwarantującej unijne wsparcie. Rowerowa inwestycja ma na celu integrację gminnego systemu transportu publicznego. Połączy główne węzły komunikacyjne Goleniowa z Goleniowskim Parkiem Przemysłowym oraz terenami wiejskimi. - Rowery to już wizytówka naszego województwa. Regionalna infrastruktura dla cyklistów jest nie tylko coraz bardziej gęsta, ale i spójna. W rowerowe trasy inwestujemy my, jako samorząd województwa, ale także lokalne samorządy, jak np. Goleniów. Bez nich realizacja koncepcji jednolitych tras dla cyklistów na Pomorzu Zachodnim nie miałaby szans…
Czytaj Więcej
Powstanie w  Szczecinie zakład termicznego przekształcania odpadów medycznych

Powstanie w Szczecinie zakład termicznego przekształcania odpadów medycznych

Aktualności
Województwo Zachodniopomorskie i Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie podjęły się współpracy, której efektem ma być powstanie instalacji termicznego przekształcania odpadów medycznych i weterynaryjnych w naszym mieście. W czwartek 17 sierpnia 2023 roku w siedzibie ZUO w Szczecinie został podpisany list intencyjny w tej sprawie. Swój podpis pod listem złożył Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego – Olgierd Geblewicz oraz Prezes Zarządu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie – Tomasz Lachowicz, a wydarzenie odbyło się przy udziale Prezydenta Miasta Szczecin – Piotra Krzystka oraz Zastępcy Prezydenta – Anny Szotkowskiej. Przedmiotem podpisanego listu są plany utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której udziałowcami będą Województwo Zachodniopomorskie i ZUO w celu zaprojektowania, realizacji i eksploatacji spełniającej wymogi najlepszej dostępnej techniki - konkluzji BAT (ang. Best Available Technology) instalacji termicznego przekształcania odpadów medycznych i weterynaryjnych. Stosunek udziałów w spółce…
Czytaj Więcej
15 sierpnia. Święto Wojska Polskiego

15 sierpnia. Święto Wojska Polskiego

Aktualności
„Gdyby Piłsudski i Weygand w bitwie pod Warszawą nie zdołali powstrzymać triumfalnego pochodu armii sowieckiej, to nie tylko chrześcijaństwo doznałoby klęski, lecz i cała cywilizacja zachodnia znalazłaby się w niebezpieczeństwie” – napisał brytyjski dyplomata i pisarz Edgar Vincent D’Abernon. Opinię tę zawarł w pracy „Osiemnasta decydująca bitwa w dziejach świata pod Warszawą 1920 r.”, w której opisał swoje doświadczenia z pracy w misji międzysojuszniczej działającej w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Tym samym uznał znaczenie polskiego zwycięstwa nad bolszewikami nie tylko dla bytu państwowego II Rzeczypospolitej. W jego ocenie było ono kluczowe dla losów naszej cywilizacji. „Współczesna historia cywilizacji mało zna wydarzeń posiadających znaczenie większe od bitwy pod Warszawą w roku 1920. Nie zna zaś ani jednego, które by było mniej doceniane” – zauważył lord D’Abernon, w dziele, które wydano po raz…
Czytaj Więcej
„Granty Osiedlowe” dla Szczecina

„Granty Osiedlowe” dla Szczecina

Aktualności
Dziewięć osiedli ze Szczecina ze środkami na inwestycje i ciekawe działania. W planach festyny, gra miejska czy budowa boiska do gry w bule na Pogodnie. W środę, 9 sierpnia 2023 r. marszałek województwa Olgierd Geblewicz wraz z zastępczynią prezydenta Szczecina Anną Szotkowską podpisali umowy na realizację tegorocznych „Grantów Osiedlowych”. Spotkanie było też okazją do zaprezentowania dofinansowanych projektów. A pierwsze wydarzenie już w najbliższą sobotę! Nowy konkurs na Pomorzu ZachodnimOsiedla – centra lokalnej społeczności z roku na roku zyskują na znaczeniu, a głos mieszkanek i mieszkańców jest słyszalny w debacie publicznej. Dzięki zaangażowaniu lokalnej społeczności, osiedla stają się bezpiecznymi i pełnymi życzliwości miejscami do życia, gdzie dzieci na placach zabaw zdobywają pierwsze umiejętności, mieszkańcy spotykają się podczas rodzinnych festynów i wydarzeń sportowych, a seniorzy rozwijają pasje. W tym roku Samorząd Województwa…
Czytaj Więcej
Aktualności
Wakacje oznaczają dla dzieci i młodzieży zakończenie zajęć w szkole i początek upragnionego wypoczynku pełnego radości i zabawy. Część z uczniów spędzi ten czas na zorganizowanych wyjazdach, inni będą przebywać z rodzicami, niektórzy natomiast skorzystają z oferty typu ”lato w mieście”. Gdziekolwiek spędzany będzie ten czas, najważniejszym jest by dzieci po zakończeniu wypoczynku mogły w pełni zdrowia wrócić do swoich zajęć. Od początku lipca, dzięki uprzejmości PKP, w pociągach PKP Intercity emitowany będzie spot informujący o konieczności zadbania o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas letniego wypoczynku. W wyniku współdziałaniu Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 z ww. przewoźnikiem, osoby podróżujące na wypoczynek w okresie wakacji będą miały możliwość zapoznania się z informacjami dotyczącymi ochrony dzieci i młodzieży przed potencjalnym wykorzystaniem seksualnym.W czasie wakacji zapewnienie bezpieczeństwa…
Czytaj Więcej
Instrument zwrotny powiększa fundusze

Instrument zwrotny powiększa fundusze

Aktualności
Zachodniopomorski Fundusz Rozwoju, utworzony w ramach Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, w perspektywie kolejnych 10 lat zarządzać będzie środkami Województwa wspierającymi rozwój gospodarczy Pomorza Zachodniego. W poniedziałek, 31 lipca 2023 r. została zawarta umowa powierzenia środków pochodzących z zasobów zwróconych z regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013 oraz 2014-2020, przeznaczonych na kolejne przedsięwzięcia finansowane w sposób zwrotny. Na mocy zawartej umowy, ZFR będzie dysponował kwotą przekraczającą 830 mln zł. Przeznaczy je m.in. na pożyczki i poręczenia na atrakcyjnych warunkach, których udzielać będą pośrednicy – instytucje finansowe działające w regionie.  Odważne decyzje w rozwoju regionuŚmiało można powiedzieć, że Województwo Zachodniopomorskie jest pionierem we wdrażaniu zwrotnych instrumentów w Polsce. Już w perspektywie finansowej 2007-2013 Zarząd Województwa podjął dość niepopularną decyzję o wprowadzeniu – pożyczek na preferencyjnych warunkach, poręczeń finansowych i wejść kapitałowych. Oczywiście…
Czytaj Więcej
Samorządy z powiatu polickiego z umowami

Samorządy z powiatu polickiego z umowami

Aktualności
Marszałek Olgierd Geblewicz w środę, 26 lipca br., spotkał się z samorządowcami z powiatu polickiego, by rozmawiać o działaniach, które będą realizowane w najbliższym czasie ze wsparciem Pomorza Zachodniego.  Podpisano umowy dotacyjne z „Grantów sołeckich”, małej infrastruktury sportowej i PROW 2014-2020.  W regionie organizowane są spotkania przedstawicieli samorządów z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego. W środę, 26 lipca 2023 r. marszałek Olgierd Geblewicz  rozmawiał z przedstawicielami JST z terenu powiatu polickiego. Zostały zawarte umowy dotacyjne opiewające w sumie na kwotę przekraczająca 4,3 mln zł. Na spotkaniu obecna była wójt Gminy Dobra Teresa Dera,  burmistrz Polic Władysław Diakun i Starosta Policki Andrzej Bednarek i Wicestarosta Policki Joanna Napiwodzka. Gmina Dobra otrzyma unijne środki PROW 2014-2020, w wysokości 4,2 mln zł, na budowę ulicy Morenowej w Mierzynie wraz z przebudową skrzyżowań z ulicą Łukasińskiego.…
Czytaj Więcej
Powstanie mowy tor podejściowy do Świnoujścia

Powstanie mowy tor podejściowy do Świnoujścia

Aktualności
Wczoraj, 25 lipca, w Warszawie podpisano pre-umowę na dofinansowania zadania pn. „Przeprowadzenie prac dla umożliwienia transportu wodnego do Portu Zewnętrznego w Świnoujściu”. Umowa została zawarta pomiędzy Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie, który będzie odpowiadał za realizację tego zadania, a Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Całkowita wartość przedsięwzięcia to 7 mld 331 mln 25 tys. złotych, a kwota dofinansowania z Programu „Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko” na lata 2021–2027 wynosi 2 mld 805 mln 77 tys. złotych. Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na utworzeniu wschodniego toru podejściowego do Świnoujścia, o głębokości technicznej 17,0 m i szerokości 500 m, obejmującego odcinek długości ok. 70 km. Nowe podejście zostanie poprowadzone na wschód od wejścia do portu w Świnoujściu i będzie przebiegać po wodach polskiego morza terytorialnego oraz polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej. Głębokość obecnie funkcjonującego…
Czytaj Więcej
Nowe tereny wypoczynkowe nad Łarpią w Policach

Nowe tereny wypoczynkowe nad Łarpią w Policach

Aktualności
We wtorek 18 lipca burmistrz Polic wraz z zaproszonymi gośćmi uroczyście otworzył tereny rekreacyjne nad Łarpią. Z zaproszenia burmistrza Polic Władysława Diakuna skorzystali m.in.: marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, starosta policki Andrzej Bednarek, wójt Gminy Dobra Teresa Dera oraz wielu innych dostojnych gości. W bezpośrednim sąsiedztwie starówki ze zrewitalizowaną zabudową zabytkową rozbudowano i zagospodarowano tereny nadwodne z miejscami cumowania kajaków. Atrakcyjne przyrodniczo tereny z dostępem do wody, połączono ciągami pieszymi i rowerowymi wraz z miejscami rekreacji w sposób zapewniający integracyjne miejsca wypoczynku i rekreacji, organizacji wspólnych imprez zarówno dla najmłodszych, jak i seniorów. – Obiekt, który dzisiaj oficjalnie otwieramy, jest kolejnym etapem realizacji rewitalizacji Starego Miasta oraz zwieńczeniem ponad 20-letniej współpracy z miastem Pasewalk – powiedział burmistrz Polic Władysław Diakun. Wzdłuż nabrzeża zainstalowane zostały pomosty dla wędkarzy. Wybudowane zostały również pomosty spacerowe oraz taras widokowy. Zagospodarowano także strefy funkcjonalne dla różnych grup wiekowych.…
Czytaj Więcej