ZAPYTANIE OFERTOWE SSOM.SKM.404.MK.8/2023

Zapytania Aktualne
W imieniu Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zapraszam do składania ofert na zapytanie ofertowe dotyczące: Zapewnienie materiałów promocyjnych (Część I) i obsługi technicznej (Część II) na potrzeby organizacji konferencji w dniu 7 listopada 2023 r. w Szczecinie w ramach Projektu „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273,351 Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami dostępna jest poniżej: Baza Konkurencyjności - szczegóły ogłoszenia Zapewnienie materiałów promocyjnych (Część I) i obsługi technicznej (Część II) na potrzeby organizacji konferencji w dniu 7 listopada 2023 r. w Szczecinie w ramach Projektu „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273,351” (funduszeeuropejskie.gov.pl)
Czytaj Więcej

Zapytanie ofertowe SSOM.SKM.404.MK.7.2023

Zapytania, Zapytania Aktualne
Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych określonej w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Zapytanie ofertowe dotyczy: Usługa hotelarska i cateringowa, w tym wynajem sali konferencyjnej na potrzeby organizowanej w dniu 7 listopada 2023 r. konferencji w ramach projektu pn. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351” Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami dostępna jest w Bazie Konkurencyjności - ogłoszenie nr 2023-58347-172670.
Czytaj Więcej