Informacje

asdasdasd

W obszarach metropolitalnych i w regionach, stosowanie różnych modeli taryf i różnico-wanie cen w ramach systemów taryfowych, pozwala na uzyskanie wyższych przychodów ze sprzedaży biletów. Decyzja o różnicowaniu oznacza konieczność wyboru systemu taryfo-wego oraz określenie jego struktury i – następnie – progresji stawek w poszczególnych prze-działach cenowych (zbyt niska progresja niweczy efekt dochodowy, a za wysoka jest czynni-kiem zwiększającym nie tylko opór przy wprowadzaniu taryfy, ale też sprzyja próbom za

asd

asd

asd

sda