Dostępność plus

Ruszają kolejne konkursy na rzecz dostępności. Tym razem 200 mln złotych w ramach Programu Dostępność Plus trafi do przedsiębiorców na innowacje służące seniorom i osobom z niepełnosprawnościami.

„Dostępność kojarzy się przede wszystkim z likwidacją barier architektonicznych. Nasz program idzie dużo dalej. Liczymy na aktywną współpracę z przedsiębiorcami, którzy mają pomysły na takie innowacje, które służyć będą przede wszystkim osobom z niepełnosprawnościami i seniorom. Przygotowaliśmy specjalną ofertę konkursową dla tych przedsiębiorców, którzy chcą przeprowadzić prace badawczo-rozwojowe i wdrożyć ich wyniki właśnie w obszarze dostępności” – powiedział minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.”

W marcu i kwietniu ruszy aż 5 konkursów w Programie Inteligentny Rozwój dla przedsiębiorców, tworzących innowacyjne rozwiązania dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami:

  • Między 4 marca a 31 maja Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie w konkursie „Design dla przedsiębiorców”. To konkurs dla firm, które we współpracy z profesjonalnymi projektantami, opracują nowy projekt wzorniczy. Na jego podstawie powinien zostać opracowany i wprowadzony na rynek nowy lub ulepszony produkt. Główną cechą produktu powinna być uniwersalność rozumiana jako możliwość posługiwania się nim przez różne osoby bez względu na ich ograniczenia. Na innowacyjne pomysły przeznaczono 30 milionów złotych.
  • Kolejne dwa konkursy organizowane są przez PARP w ramach działania „Bony na innowacje dla MŚP”.
  • Pierwszy konkurs umożliwia opracowanie przez jednostkę naukową dla MŚP nowego lub znacząco ulepszonego produktu (wyrobu, usługi), technologii lub projektu wzorniczego służących rozwiązywaniu problemów osób z ograniczeniami. Nabór trwa od 20 marca do 28 listopada.
  • Drugi konkurs polega na wsparciu mikro, małych i średnich firm  w komercjalizacji efektów tych prac. Nabór w tym konkursie rozpocznie się 17 kwietnia. Kwota do wydania to około 10 milionów złotych.
  • PARP przeprowadzi też konkurs Badania na rynek. Nabór potrwa od 25 marca do 8 maja. Mikro, małe i średnie firmy w całej Polsce będą wdrażać innowacje produktowe, które powstały w ramach prac B+R. Wprowadzane produkty powinny służyć osobom ze specjalnymi potrzebami. Budżet konkursu to 100 milionów złotych.
  • Ostatni konkurs – Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa – organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, będzie trwał między 1 kwietnia a 1 lipca. Jego celem jest realizacja prac badawczo-rozwojowych, które umożliwią przygotowanie, a później wdrożenie na rynek innowacyjnych produktów lub technologii, przyczyniających się do zwiększenia dostępności dla osób z ograniczeniami fizycznymi lub poznawczymi. Na ten cel skierujemy 50 milionów złotych.

Zaangażowanie przedsiębiorców w starania o poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnościami to istotny element Programu Dostępność Plus, który wyraźnie pokazuje, że uczynienie Polski bardziej przyjazną w tej sferze, to nasza wspólna odpowiedzialność  – podsumowała wiceminister Małgorzata Jarosińska–Jedynak.

Przedsiębiorcy mają w tym obszarze pierwsze doświadczenia. Już teraz, dzięki środkom z POIR realizowane są innowacyjne projekty wspierające zasadę dostępności, jak:

  • systemem sztucznej inteligencji, wspomagającym osoby z dysfunkcją wzroku – Toucan Eye. System ma za zadanie obserwować otoczenie, dokonywać analizy obrazu oraz przekazywać informacje użytkownikowi z problemami narządu wzroku. Pełniąc rolę inteligentnego asystenta, będzie w stanie przykładowo podać numer nadjeżdżającego autobusu, godziny odjazdów środków komunikacji publicznej, numer pokoju w urzędzie czy  nazwę ulicy, po której porusza się użytkownik; 
  • innowacyjny wózek inwalidzki mogący pełnić funkcję fotela kierowcy samochodu osobowego. Technologia użyta w konstrukcji wózka ma odpowiadać potrzebom osób z niepełnosprawnościami i o ograniczonej mobilności, zapewniając im samodzielność i komfort przy używaniu pojazdu. Projekt ma wyeliminować konieczność asysty osób trzecich w trakcie prowadzenia auta i w efekcie likwidować bariery w mobilności.    

Wszelkie szczegóły dotyczące konkursów dostępne są na stronach internetowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Źródło: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju