Zapytanie ofertowe nr SSOM.SKM.404.MK.3.2019

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zapytanie ofertowe dotyczy: Dostawy materiałów promocyjnych w podziale na części.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Formularz cenowo – ofertowy
  3. Projekt umowy
  4. Oświadczenie o braku powiązań
  5. Umowa o przetwarzaniu danych osobowych?

Jednocześnie informujemy, iż Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w Bazie konkurencyjności pod nr 1172940