Termomodernizacja w Świnoujściu

Termomodernizacja w Świnoujściu

Budynki Przedszkola Miejskiego nr 1  przy ul. Warszawskiej, Przedszkola Miejskiego nr 10  przy ul. Monte Cassino oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Piastowskiej przejdą termomodernizację. Koszt całkowity projektu to blisko 3 mln zł. 85% tej kwoty stanowi dofinansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego. We wtorek, 19 marca 2019 r., została zawarta umowa na realizację inwestycji ze wsparciem eurofunduszy. Dokument podpisali Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz oraz prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz. 

Ocieplone zostaną ściany zewnętrzne, wymienione okna i drzwi zewnętrzne, przebudowane instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody. Dzięki temu spadnie zużycie energii, co przełoży się bezpośrednio na koszty, jakie te placówki ponoszą za ogrzewanie. Ale nie tylko. Termomodernizacja to również ochrona powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Projekt przewiduje montaż kolektorów słonecznych. Prowadzone prace powinny zakończyć się do 31 marca 2020 r. 

– Zależy nam na ekologii, chcemy żyć w czystym otoczeniu, bez smogu i zanieczyszczeń – podkreślał na spotkaniu marszałek Olgierd Geblewicz. – To bardzo istotna inwestycja, ponieważ budynki użyteczności publicznej znajdują się w różnym stanie. Sytuację tę zmieniamy, podejmując działania termomodernizacyjne. Dzięki nim, kolejne budynki oświatowe w Świnoujściu będę bardziej przyjazne środowisku i ludziom – mówił marszałek. 


– To już kolejne budynki szkolno-przedszkolne w mieście, które przejdą termomodernizację – mówił prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz. –  Wcześniej, również z zewnętrznym dofinansowaniem, miasto przeprowadziło termomodernizację w sumie pięciu budynków świnoujskich szkół. Pan marszałek zawsze przywozi dobre decyzje – chwalił prezydent.

Projekt „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej PM nr 1, PM nr 10 oraz SOSW w Świnoujściu” jest realizowany w ramach II Osi priorytetowej Gospodarka niskoemisyjna w działaniu 2.5. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014–2020. O dofinansowanie modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej  mogą starać się jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst oraz osoby prawne jst.Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu to 85%.

Do tej pory wsparcia udzielono 29 podmiotom. Koszt całkowity projektu w Świnoujściu to 2 925 141,27 zł, dofinansowanie z RPO wyniesie 2 425 718,70 zł.

Źródło: WZP