Młodzieżowy Budżet Obywatelski

Pierwsza edycja, 38 szkół ponadgimnazjalnych, 323 000 zł do wykorzystania i nieskończenie wiele pomysłów młodych mieszkańców Szczecina. Tak w liczbach przedstawia się Młodzieżowy Budżet Obywatelski.

– Inicjatywa Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego zrodziła się przed kilkoma miesiącami. Chcemy do niego zaprosić wszystkie szczecińskie szkoły ponadgimnazjalne, a w przyszłości wszystkie szkoły ponadpodstawowe. Każda ze szkół otrzyma swój budżet, dzięki któremu nauczycie się jak budować tego typu projekty i jak następnie zachęcać innych do głosowania na nie. Środki w ramach inicjatywy będą przeznaczone na realizację zadań, które mają służyć szkolnej społeczności. Mam nadzieję, że ten projekt pokaże Wam, że warto się angażować – powiedział do obecnych podczas dzisiejszej konferencji prasowej uczniów Piotr Krzystek – prezydent Miasta Szczecin.

Koncepcja Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego została w całości wypracowana przez Młodzieżową Radę Miasta Szczecin. Zgodnie z przyjętymi zasadami, uczniowie mogą zgłaszać projekty w dwóch zakresach. Pierwszy z nich to tzw. działania twarde, w ramach którego mogą zostać zrealizowane takie projekty jak na przykład doposażenie pracowni tematycznych czy też stworzenie stref wypoczynku w placówkach. Łącznie na tego typu inicjatywę każda ze szkół może przeznaczyć 6500 zł. Drugi obszar to tzw. projekty miękkie. W jego ramach uczniowie mogą starać się na przykład o zorganizowanie ciekawych szkoleń czy też konferencji tematycznych. Zgodnie z zasadami każda placówka będzie mogła przeznaczyć na takie działania 2000 zł. Łączna kwota przypadająca na każdą placówkę to 8500zł, co daje nam łącznie 323 000 złotych, o których rozdysponowaniu zadecydują uczniowie szczecińskich szkół.

Oprócz oczywistych zysków, które płyną z realizacji zwycięskich projektów, Młodzieżowy Budżet Obywatelski pociąga za sobą również szereg korzyści, które przydadzą się młodym mieszkańcom Szczecina w dorosłym życiu. Są to między innymi nauka współpracy, planowania oraz promocji swoich działań. Dodatkowo, nowa inicjatywa to również doskonała okazja do promowania aktywności obywatelskiej wśród szczecińskiej młodzieży.

– Szczecin jest miastem otwartym, przyjaznym i otwartym na młodych ludzi, a także pozwala mieszkańcom w znaczący sposób wpływać na to co ich otacza. Cieszymy się, że Młodzieżowa Rada Miasta Szczecin została obdarzona tak dużym zaufaniem i mogła stworzyć Młodzieżowy Budżet Obywatelski, którego głównym celem jest przede wszystkim kształtowanie umiejętności miękkich u młodych ludzi – powiedział Szymon Detko – przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin.

Zgodnie z założeniami projektu, nabór wniosków rozpocznie się 1 kwietnia br. Na ich złożenie, grupy składające się z co najmniej 3 osób będą miały czas  do 10 kwietnia. Co ważne, przedkładane projekty muszą być zgodne ze statutem danej placówki, a wszystkie złożone propozycje zostaną zweryfikowane przez kapitułę złożoną z przedstawicieli  szkoły. Planuje się, że głosowanie na poszczególne pomysły odbędzie się 17 kwietnia br.