Program Społecznik ze zmianami

Tegoroczna odsłona Programu Społecznik pozytywnie zaskakuje. Zaproponowane nowości to odpowiedź na sugestie zgłaszane przez organizacje pozarządowe. W maju ruszają pierwsze nabory. Dla Społeczników to szansa na pozyskanie większej niż dotychczas mikrodotacji – do 4 tys. zł.  Ale to nie jedyna ważna zmiana. 

Absolutne minimum formalności, finansowe wsparcie dla grup nieformalnych i NGO’ów, współpraca, otwartość na pomysły to niezmienne założenia realizowanego od dwóch lat w województwie zachodniopomorskim Programu Społecznik. Jego wynikiem jest przeprowadzenie w regionie 1178 cennych społecznie inicjatyw. Tegoroczna odsłona programu to również szansa na przeprowadzenie kolejnych ciekawych projektów. Co się zmieniło? 

– Konsekwentnie dążymy do tego, aby „Społecznik” miał charakter długofalowy, dlatego od tej edycji będzie to program trzyletni, bez przerwy na przełomie sezonu jesienno-zimowego i zimowo-wiosennego związanej z koniecznością rozliczenia przyznanych środków w danym roku. Pozwoli to zachować ciągłość programu i zwiększyć liczbę inicjatyw. To również odpowiedź na sugestie zgłaszane przez organizacje pozarządowe – wyjaśnia wprowadzone zmiany Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. 

Program Społecznik 2019-2021, podobnie jak rok temu, podzielony został na dwa filary –  Mikrodotacje oraz Regionalne Inicjatywy Obywatelskie. Tegoroczne nabory ruszają już 7 maja 2019 r. Pierwszy filar to szansa na pozyskanie wsparcia w nowej zwiększonej do 4 tys. zł kwocie dofinansowania. Wcześniej można było ubiegać się o wsparcie do 3 tys. zł.  Społecznicy mają czas na złożenie wniosku do 21 maja 2019 r. Listę projektów, które otrzymają mikrodotacje poznamy 14 czerwca 2019 r. Pomysły z puli na ten rok będą zrealizowane między 1 lipca a 6 grudnia 2019 r.

Drugi filar to wybierane w internetowym głosowaniu mieszkańców inicjatywy obywatelskie. W tym przypadku będzie można ubiegać się o kwotę do 10 tys. zł na projekty o zasięgu powiatowym oraz regionalnym. W przypadku  regionalnych inicjatyw obywatelskich termin składania wniosków również upływa 21 maja. Na zgłoszone projekty będzie można głosować od 3 do 14 czerwca 2019 r. Wyniki głosowania internautów poznamy 17 czerwca. Podobnie jak w przypadku mikrodotacji inicjatywy muszą zostać zrealizowane między 1 lipca a 6 grudnia 2019 r. (Nabór wniosków odbędzie się przy wykorzystaniu generatora wniosków witkac.pl).

Nowością w programie jest również inny niż dotychczas podział środków pomiędzy filarami. Od roku 2019 dwa miliony zł zostaną przeznaczone na mikrodotacje i jeden milion zł na regionalne inicjatywy obywatelskie (wcześniej po 1,5 mln zł na każdy filar). Program Społecznik jest tak stworzony, by pieniądze trafiły do każdego powiatu i gminy Pomorza Zachodniego. Podobnie jak w poprzednich edycjach  region został podzielony na pięć subregionów:
1. Miasto Szczecin i powiat policki
2. Miasto Świnoujście, powiaty: goleniowski, gryficki, kamieński, łobeski
3. Powiaty: choszczeński, drawski, kołobrzeski, świdwiński, wałecki
4. Miasto Koszalin i powiaty: białogardzki, koszaliński, sławieński i szczecinecki
5. Powiaty: gryfiński, myśliborski, pyrzycki i stargardzki. 

Program ponownie realizowany będzie w formule regrantingu. Oznacza to, że Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego w ramach otwartego konkursu ofert wyłonił operatora programu. Funkcję tę pełnić będzie Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.Podtrzymany zostanie odformalizowany charakter Programu, umożliwiający sięganie po środki nie tylko podmiotom posiadającym osobowość prawną, czyli organizacjom pozarządowym, ale również współpracującym z nimi grupom nieformalnym. 

Szczegółowe informacje o Programie Społecznik można znaleźć na:
• stronie internetowej Operatora  w zakładce „Społecznik” – www.karrsa.pl
• na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w zakładce „Program Społecznik”, www.wzp.pl;
• na profilu Programu Społecznik na Facebooku. 

Pierwsza edycja Programu w 2017 roku przyciągnęła 1152 społeczników, z których 515 otrzymało dotacje. Rok 2018 to kolejne 1381 złożonych wniosków i 663 dofinansowane inicjatywy. 

Polecamy uwadze materiały video, które powstały w trakcie realizacji poprzednich edycji: link

Źródło: WZP