Wyniki ogłoszenia na usługi społeczne nr 01/04/ZIT/SSOM/2019